Norges Bank gav under torsdagen beskedet att Norge blir första land i västvärlden som höjer räntan efter covid-19-pandemin. 

ANNONS

Efter att ha sänkt räntan tre gånger under coronapandemin var de styrande i Norges Bank enhälliga i beslutet att höja räntan från 0 till 0,25 procent. Beskedet var väntat, Norges Bank aviserade i juni att en räntehöjning var på väg, vilket Dagens PS rapporterade om.

”En normaliserad ekonomi talar nu för att det är lämpligt att börja en gradvis normalisering av räntan”, säger chefen för Norges Bank Öystein Olsen i en kommentar.

Norges Bank gör därmed en annan analys än Stefan Ingves och Sveriges Riksbank, som i dagarna meddelade att räntan kommer ligga kvar på noll fram tills 2024.

Högre nivå i ekonomin än före pandemin

Den norska centralbanken menar att återöppningen av samhället lett till en markant uppsving i den norska ekonomin till en högre nivå än före pandemin. Arbetslösheten har minskat ytterligare och en hög vaccinationsgrad har minskat behovet av restriktioner relaterade till covid-19.

Det ekonomiska uppsvinget kommer sannolikt också fortsätta under hösten, samtidigt som ökad ekonomisk aktivitet och stigande löner driver upp inflationer mot inflationsmålet på 2 procent – och att det således är dags att höja räntan.

Höjer troligen igen i december

Banken aviserar också att det är troligt att Norge höjer räntan ytterligare framöver.

”Baserat på kommitténs nuvarande bedömning av utsikterna och riskbalansen kommer styrräntan sannolikt att höjas ytterligare i december”, säger Öystein Olsen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Riksbanken: Räntan ligger kvar på noll [Dagens PS]

Läs även: Maktskifte i Norge – så blir det med oljan [Dagens PS]