Som väntat var det inga förändringar när Sveriges Riksbank lämnade räntebesked – räntan ligger kvar på noll under hela prognosperioden.

ANNONS

Analytikerna förväntade sig ingen räntehöjning från Sveriges Riksbank, men kanske indikationer om att en sådan kunde komma längre fram, eller att obligationsköpen skulle minskas. Men något sådant kom inte heller under tisdagens räntebesked – i stället var beskedet full fart framåt.

Kvar på noll hela perioden

Sveriges ekonomi återhämtar sig snabbt och inflationen väntas tillfälligt bli högre än två procent under det kommande året, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Riksbank.

”Men prisuppgångarna bedöms till stor del vara tillfälliga. När tillväxten går in i en lugnare fas väntas flaskhalsarna lösas upp och inflationen dämpas”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Reporäntan och obligationsköpen lämnas oförändrade. Räntan väntas ligga kvar på noll under hela prognosperioden, som sträcker sig fram till tredje kvartalet 2024. Det har direktionen, som leds av riksbankschefen Stefan Ingves, beslutat.

”För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela prognosperioden. Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare beslut”, skriver Riksbanken.

Krav för säkerheter återinförs

Obligationsköpen fortsätter under det fjärde kvartalet enligt tidigare beslut, och prognosen är att innehavet av värdepapper kommer vara ungefär oförändrat under 2022, skriver man också.

Riksbanksdirektionen har också beslutat att avsluta de lånefaciliteter som banken lanserade under pandemin. Kraven för säkerheter som banker måste lämna vid lån från Riksbanken återställs vid årsskiftet.

ANNONS
ANNONS

”Åtgärderna sattes in i den akuta inledningen av krisen för att garantera tillgången på likviditet i det finansiella systemet. Men efterfrågan på dessa program har sedan en tid varit lågt”, skriver Riksbanken.

Räntan noll
Riksbankens prognos för reporäntan. (Foto: Riksbanken)


Läs även:
Riksbanken: Fortsatt nollränta – ”pandemin inte över” [Dagens PS]

Läs även: Stefan Ingves: Handel i bitcoin är som frimärken [Dagens PS]