Det vilar nästan något bibliskt över investmentbanken BofA:s senaste börsprognos. I Gamla testamentet förutspåddes att sju goda år skulle följas av sju svåra år.

ANNONS

Det är en dyster prognos som BofA lämnar. Nu prognostiserar de att 12 års börsuppgång kommer följas av 10 år med negativ avkastning.

Har stämt tidigare

Banken har utgått från den rådande värderingen på USA-börsen, normaliserat vinstmultipeln (P/E 29) och gjort en empirisk analys från 1987 vad det borde innebära för framtida avkastning. Det man betalar idag bestämmer ju vilken avkastning det genererar i framtiden. Allt annat lika.

dyster prognos

Enligt BofA väntar nu en årlig negativ avkastning de närmaste 10 åren på 0,8 procent. Det är första gången sedan 1998 som modellen förutspår negativ avkastning.

Då stämde prognosen, även om börsnedgången inträffade först två år senare.

En faktor som kan kullkasta prognosen är om den framtida vinstutvecklingen blir annorlunda jämfört med historien. Men det är mindre sannolikt enligt Deutsche Bank.

I diagrammet nedan har banken plottat in 85 års vinstutveckling på bolagen som ingår i indexet S&P500.

Dyster prognos

Den visar i snitt en årlig vinsttillväxt på 6,5 procent. Trots skiftande vinstförutsättningar genom åren har avvikelser mot trendlinjen (mörkblå kurva) varit små och kortvariga.

ANNONS
ANNONS

Det är en dyster prognos och nu får framtiden utvisa om BofA:s förutsägelser blir lika sannspådda som Josefs i Gamla testamentet.

Relaterade artiklar:

Börsfall väntar – men först upp 50%. Dagens PS

Analys: Därför ökar riskerna på börsen. Dagens PS