Börsbolagens vinster har varit den bästa ledstången för hur aktiekurserna utvecklats.

ANNONS

Övergången till mer kvartalsrapportering var ett sätt att ge aktiemarknaden mer frekvent information om främst vinstutvecklingen och jämna ut informationsövertaget för insiders.

Men nu håller vinsten som den viktigaste faktorn att tappa i betydelse. Det visar amerikanska analysfirman Real Investment Advice i en färsk rapport.

Aktiekurserna stigit mer än vinsterna

Sedan 1970 har index på den amerikanska marknaden (S&P500) och den aggregerade vinsten för börsbolagen följt åt.

Vid några tillfällen – i samband med techbubblan och finanskrisen – har aktiekurserna under en period stigit mer än vinsterna. Men kurvorna hittade snart varandra igen.

Källa: Real Investment Advice

Halvering av börsen

Men sedan 2014 tycks sambandet brutet. Medan index har trefaldigats (blå kurva) har vinsterna bara ökat med knappt 50 procent. Gapet mellan kurvorna har aldrig tidigare varit så stort eller pågått så länge.

Om kurvorna ska haka i varandra krävs en börsnedgång på hela 50 procent! Vinsterna lär nämligen enligt analytikerna växa max 10 procent per år framöver.

Flera förlustbolag

En av förklaringarna till gapet är att allt fler börsbolag, i synnerhet i USA, drivs med förlust.

ANNONS
ANNONS

Svenska Spotify är ett av många exempel. Airbnb och Uber är två andra. Då kan aggregaten bli missvisande samtidigt som sambandet vinst/aktiekurs gäller för många andra bolag. Men det kan inte förklara hela avvikelsen.

Aktiefundamentalister nervösa

I Sverige är inte diskrepansen mellan vinster och index lika stor. Dels för att vinstutvecklingen varit bättre i Sverige, dels för att vi har färre noterade förlustbolag.

Men det är USA-börserna som styr världens börssentiment och att kurvorna glidit isär borde göra fler än aktiefundamentalisterna nervösa.