Styrelsen för Toleranzia AB föreslår beslut om en riktad nyemission om cirka 42 miljoner kronor samt inval av en ny styrelseledamot.

ANNONS

Toleranzias styrelse ska hålla en extra bolagsstämma för att besluta om en riktad nyemission av högst 31 818 183 aktier med teckningskursen 1,32 per aktie, vilket tillför bolaget 42 miljoner kronor. Den extra bolagsstämman ska hållas den 16 september 2021 och på grund av den pågående pandemin hålls den inte fysiskt utan röstningen sker via poströster.

Nyemissionen riktar sig till Flerie Invest AB, som kontrolleras av Thomas Eldered, och till Nordic Tendet Aktiebolag.

Thomas Eldered har åtagit sig att teckna 30 303 031 aktier, vilket motsvarar cirka 40 MSEK av emissionsbeloppet. Nordic Tendet Aktiebolag har åtagit sig att teckna 515 152 aktier motsvarande cirka 2 miljoner kronor av emissionsbeloppet.

Ska finansiera utveckling av TOL2

Avsikten med emissionen är att finansiera ett kliniskt prövningsprogram av läkemedelskandidaten TOL2 som utvecklas för att bota den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia.

Styrelsen avser även att föreslå att Thomas Eldered väljs in som styrelseledamot i bolaget.

”Att en så erfaren och välrenommerad investerare som Flerie Invest AB önskar engagera sig som ny storägare i Toleranzia utgör en tydlig extern validering av innovationshöjden och den kommersiella potentialen i våra läkemedelsprojekt. Med kapitaltillskottet från Nyemissionen kan vi öka satsningen till den planerade kliniska fas I/IIa studien av vår längst framskridna läkemedelskandidat TOL2 för att förkorta utvecklingstiden och generera betydligt starkare kliniska data inför en efterföljande registreringsstudie”, säger Toleranzias vd, Charlotte Fribert i ett pressmeddelande.

Blir första storägaren

”Vi är imponerade över de tidiga effektdata som Toleranzia kunnat presentera för sina läkemedelskandidater. Även om mycket arbete återstår bedömer vi att bolaget har stora möjligheter att kunna utveckla en helt ny typ av behandlingar mot en rad svåra autoimmuna sjukdomar,” kommenterar Thomas Eldered, President, Flerie Invest AB i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Dagens Industri skriver att Toleranzia stiger cirka 10 procent på börsen efter det att Thomas Eldered gått in som storägare, samt att han blir Toleranzias första storägare med cirka 35 procent av aktierna.

Läs mer: Svenska Toleranzia stärker sin portfölj med patent [Dagens PS]