Bioteknikföretaget Toleranzia AB har nyligen lämnat in två patentansökningar för att ytterligare stärka sin portfölj med patent. 

ANNONS

Toleranzia utvecklar läkemedel som använder immunförsvarets egna förmåga till behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar, det vill säga, mycket sällsynta sjukdomar där kroppens eget immunförsvar angriper kroppen. Dessa sjukdomar får sällan allmän uppmärksamhet, forskning eller finansiering.

De läkemedel som bolaget utvecklar riktar sig mot sjukdomens orsak och kan lindra eller bota den, till skillnad från de behandlingar som finns på marknaden som endast kan minska symptomen.

Ska skydda tillverkningsprocessen

Den ena patentansökningen har gjorts för att skydda tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL2 på marknaderna i Europa och USA.

Läkemedelskandidaten TOL2 är för behandling av myastenia gravis, MG, en autoimmun neuromuskulär sjukdom där signalöverföringen från nerv till muskel är störd. Sjukdomen kännetecknas av att muskelstyrkan avtar vid ansträngning.

Kan bli botande behandling

Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 har visat sig ha egenskaper som modifierar sjukdomen och har potential att bli den första behandlingen av MG som är långtidsverkande, eller till och med botande.

ANNONS
ANNONS

I år har Toleranzia meddelat nya lovande resultat i tillverkningen av TOL2 och läkemedelskandidatens tillverkningsprocess har flera unika inslag som gör att den bör patenteras. Via särläkemedelsstatus är TOL2 redan skyddad på den europeiska och på den amerikanska marknaden, med en marknadsexklusivitet på 10 år i EU och på 7 år i USA.

Om ansökan beviljas kommer vi att ha ett omfattande och starkt immaterialrättsligt skydd som täcker både tillverkning och användning av produkten TOL2″, kommenterar Toleranzias vd Charlotte Fribert i ett pressmeddelande.

Ska skydda produkten

Toleranzia har även lämnat in ansökan om produktpatent för läkemedelskandidaten TOL3 för behandling av ANCA vaskulit, en autoimmun orphan-sjukdom som ger svår inflammation i blodkärlen, vilket i sin tur ger svåra skador på lungor och njurar.

TOL3 bedöms ha stor potential som ett säkert och effektivt läkemedel och är baserat på viktiga delar i det protein som har huvudrollen i sjukdomsprocessen. Behandling med TOL3 gör att den felaktiga aktiveringen av blodkroppar förhindras och i och med det undviks den svåra inflammationen av blodkärl som sjukdomen ger.

”Vi fortsätter det strategiskt viktiga arbetet med att bygga en stark patentposition för läkemedelskandidaterna i vår projektportfölj; nu närmast genom att addera en ansökan om produktpatent för TOL3. Om ansökan beviljas har vi tagit det första viktiga steget i att skapa ett starkt immaterialrättsligt skydd runt läkemedelskandidaten”, kommenterar Charlotte Fribert i pressmeddelandet.

Lämnats in i Sverige och USA

Enligt Toleranzia avser den nu inlämnade patentansökan ett brett konkurrensskydd. Toleranzia räknar även med att komplettera produktpatnentansökan för TOL3 med en ansökan om särläkemedelsstatus på den europeiska och på den amerikanska marknaden.

ANNONS
ANNONS

Båda patentansökningarna har lämnats in i USA och Sverige.

Det svenska bioteknikföretaget Toleranzia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market och är verksamt vis Biotech Center i Göteborg.

Läs mer: Läkemedelskandidat mot depression visar gott resultat [Dagens PS]