Nasdaq First North-listade spelutvecklaren LL Lucky Games växer snabbt – både genom att addera nya storsäljande titlar till spelportföljen och genom att nå nya marknader. Tillväxten kommer bland annat från flera lyckade förvärv och nu skalar man upp ytterligare för att bygga vidare på framgången, varför en nyemission genomförs.

Bolaget genomför därför en företrädesemission på cirka 13,2 miljoner kronor som är garanterad till 76 procent.

Emissionslikviden ska användas för att ta fram fler högkvalitativa produkter, för strategisk marknadsföring och för att stärka bolagets rörelsekapital.

Förvärv är en viktig del av bolagets senaste framgångar och fortsatta tillväxtstrategi. Genom bolagsköp kan man utveckla fler och bättre spel och dessutom når man nya distributörer och marknader.

”Vi växer också genom förvärv och expanderar på flera marknader. Vår uttalade tillväxtstrategi väntas accelerera tillväxten genom fler förvärv och samarbeten. Spigo-förvärvet från 2021 är i dag grunden för vårt framgångsrika samarbete med Danske Licens Spil som blivit en gamechanger då vi äger hela värdekedjan”, Lucky Games vd, Mads Jörgensen och fortsätter:

”Genom förvärvet av London-baserade ReelNRG har vi säkrat betydelsefulla kundintegrationer och licenser för vår fortsatta tillväxtresa. Samarbetet med amerikanska King Features för nya spel baserade på några av världens mest populära karaktärer inom underhållning utvecklas snabbt.”

Snabbt växande spelportfölj

Lucky Games är en internationell spelstudio med en mix av kreativitet och affärskunskap. Spelportföljen består av 71 slotspel och 12 kasinospel med ett särskilt fokus på kombinationen av det visuella, ljudeffekter och spännande bonusar. Bolagets spel når redan över 400 kasinooperatörer i olika delar av världen.

Genom den växande spelportföljen och kunskap från bolagets samarbetspartners ökar också bolagets kännedom om spelarnas preferenser och beteenden – kritiska data för att utveckla spelen och öka förståelsen av slutkunden. Utveckling som syns tydligt på att det senaste spelsläppet slaget flera interna rekord.

”Under 2022 har vi skalat upp investeringstakten, vilket har resulterat i en stark försäljningspipeline. Tillväxten fortsätter att öka tack vare att våra spel nu är tillgängliga för ett större antal operatörer på ett flertal marknader. Avkastning på investeringarna har redan börjat synas, senast i form av att The Treasures of Tizoc slagit nytt intäktsrekord”, säger Mads Jørgensen.

ANNONS

Bygger Europaledande studio för kasinospel

Lucky Games är övertygade om att framgången har sin grund i goda relationer till spelentusiaster och branschexperter.

Fokuset har, sedan Mads Jörgensen förvärvade bolaget 2019, varit att skapa slot- och kasinospel med hög kvalitet, kreativ design och en överlägsen spelupplevelse.

Den huvudsakliga målsättningen i dag är att bolagets unika produkter ska nå fler marknader för att kunna underhålla fler kunder.

Det gör Lucky Games genom att tillföra något nytt till kunderna och branschen – högkvalitativa kasinospel med ett tydligt gamification-tänk.

”Jag är övertygad om att det finns utrymme för att bygga ytterligare en riktigt stor spelare med skandinaviska rötter. Storleken har betydelse eftersom vi då kan bli en attraktiv partner för kasinooperatörer alla reglerade marknader”, säger Mads Jörgensen.

Erbjudandet i korthet
Styrelsen i LL Lucky Games AB (publ) (org.nr 559214-3316) har den 2 juni 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 april 2021. Emissionen omfattar högst 7 338 072 aktier och kan inbringa bolaget 13 208 529,60 kronor vid full teckning. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Teckningskurs: 1,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 28 juni 2022 till och med den 12 juli 2022. Observera att sista dag för anmälan via bank eller annan förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för Företrädesemissionen. Styrelsen i Lucky Games förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 12 juli 2022.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från och med den 28 juni 2022 till och med den 7 juli 2022.
Handel med BTA: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First North under perioden den 28 juni 2022 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen.

Läs mer
Memorandum
LL Lucky Games Nordnet
LL Lucky Games Avanza
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Amerikanska marknaden hägrar för innovativ spelstudio [Dagens PS]