Trots ekonomisk nedgång ser Business Sweden positivt på Sveriges position internationellt. Det är framför allt omställningen av transportsektorn som ger oss en god utgångspunkt, menar branschorganisationen. ”Sverige håller på att bli världsledande”, säger VD:n Jan Larsson

ANNONS

Att det byggs stora batterifabriker i Sverige kommer att dra nya internationella företag hit för att göra investeringar.

Business Swedens vd Jan Larsson är mycket optimistisk kring  möjligheterna. “Vi ser ett väldigt kraftigt ökande intresse för batterier och för forskningen kring batterier, och för allt annat som tillhör fordonssektorn och transportsektorn just nu, säger Jan Larsson till Sveriges Radio.

Han menar att många företag kan lockas till att öppna kontor och bygga industrier i Sverige. Northvolts fabrik i Skellefteå, och den som företaget kommer att bygga i Göteborg tillsammans med Volvo Cars är bara några intressanta initiativ på batteriområdet i Sverige.

Business Sweden tror på Northvolt

Business Swedens uppgift är att locka till internationella investeringar i Sverige och man märker av ett stort intresse för den framväxande batteribranschen.

”Vi har redan ett väldigt stort intresse runt Northvolt och runt hela det nordiska klustret av batterikompetens som håller på att byggas upp”, säger Jan Larsson till Sveriges Radio.

Han menar att utgångsläget inför elektrifieringen av de globala transporterna är gott.

”Sverige håller på att bli världsledande inom alla sektorer i omställningen av transportsektorn till en mer klimatsmart bransch”.

ANNONS
ANNONS

Problem som skulle kunna ställa sig i vägen för den positiva utvecklingen är att Sveriges elproduktion kan visa sig vara för liten för alla de industrier som behöver ren el. Dessutom råder det kompetensbrist på flera områden och Jan Larsson menar att det är viktigt att snabbt utbilda rätt arbetskraft.

Läs också:

Stor batterifabrik till Svenljunga – norska Freyr bakom [Dagens PS]
Dana Inc. startar fabrik i Åmål – anställer 80 ([Dagens PS]