En stor batterifabrik kan byggas i Svenljunga vilket kan skapa omkring 3000 nya jobb. Det är den internationella battericellstillverkaren Freyr som är på gång att etablera sig på orten.

ANNONS

Till Borås tidning säger kommunchef Magnus Nilsson att ”det är det största som har hänt i Svenljungas historia”. Kommunchefen tillstår dock att många frågor kvarstår att lösa innan allt kan vara klart, rapporterar Sveriges Radio.

Det handlar om 3000 nya arbetstillfällen när produktionen i Freyrs batterifabrik kommer igång, enligt Svenljunga kommun.

Privata Affärer rapporterar att hyresavtal redan har tecknats med battericellstillverkaren. Det är Logistea i samarbete med Hansson Holding som har tecknat avtal om 380.000 kvadratmeter nyproduktion.

En miljon kvadratmeter knyts till batterifabrik

Logistea har även tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvadratmeter markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen, skriver Privata Affärer.

Detta markreservationsavtal gäller i Lockryd i Svenljunga kommun, och kan tänkas inrymma bland annat underleverantörer.

Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun. Bolaget bedömer att detta ske under inledningen av nästa år.

ANNONS
ANNONS

Svenljunga ligger 35 km söder om Borås. I kommunen bor 10.800 invånare.

Läs också:

Polisinsats vid Northvolts bygge [Dagens PS]
Toyota bygger sin batterifabrik i USA [Dagens PS]