Många företag ser nu över sina affärsrelationer med Ryssland och flera aktörer drar sig helt eller delvis ur handel, ägande eller verksamheter som har koppling till landet, skriver Bloomberg. Till viss del kommer sig deras bojkott också av att kriget gör logistiken svår. 

ANNONS

AB Volvo, Nordiq och Systembolaget är några av de svenska aktörer som stoppar tillverkning och försäljning med relation till Ryssland. Danska Maersk överväger bojkott via ett transportstopp. Här är de internationella bolagen och institutionerna som svarar på den ryska invasionen.

Oljebolag – färre investeringar

Shell. Oljejätten avslutar sitt samarbete med ryska Gazprom, där man bland annat är inblandad i utbyggnaderna av såväl Nord Stream 2 som olje- och gasprojektet Sakhalin II, där Shell skulle ha varit med och byggt en anläggning för LNG-gas.

Equinor ASA, det största norska oljebolaget, drar sig tillbaka från samriskprojekt som bolaget har med andra bolag i Ryssland.

Exxon diskuterar hur man ska förhålla sig till sina samarbeten i Ryssland, däribland Sakhalin I.

BP har sålt sina aktier i det ryska bolaget Rosneft och drar sig ur andra samarbeten som man har haft med bolaget i Ryssland.

ANNONS
ANNONS

Norska oljefonden, som är en statligt kontrollerad kapitalfond med investeringar i Ryssland, har också meddelat att man nu börjar sälja av ryskt innehav. Dessutom har fonden frusit ryskt kapital som placerats i den, till ett värde av 2,8 miljarder dollar.

Juridik- och revisorsfirmor – drar sig ur samerbete

Baker McKenzie, ett bolag som har hand om redovisning och rådgivning för det ryska finansdepartementet och den stora ryska banken VTB, säger att man kommer att avsluta relationen med flera ryska kunder.

McKinsey & Co säger också att de avslutar samarbetet med en del av sina ryska kunder.

Fordonstillverkare – bojkott i flera led

Daimler Trucks stoppar tillverkning och försäljning i Ryssland. Bolagets fackförening har också påpekat att man vill att bolaget säljer av sina aktier i ryska trucktillverkaren Kamaz.

General Motors stoppar leveranser till Ryssland, men anger framför allt problem med leveranskedjor som den viktigaste orsaken. Ford Motor har dragit sig ur ett samriskföretag med bolaget Sollers i Ryssland

Andra organisationer

FIFA och UEFA utesluter ryska lag. Flera olika bolag, däribland svenska Systembolaget, stoppar försäljningen av rysk vodka och andra alkoholprodukter.

ANNONS
ANNONS

Det samma gäller den största återförsäljaren av alkohol i Nya Zeeland. En delstat i USA kommer att plocka bort rysk alkohol helt ur hyllorna hos återförsäljarna och ersätta dem med ukrainska flaggor.

Företag som har svårare att sätta ned foten är bolag som både har större delen av produktionen och konsumtionen i Ryssland, det kan handla om producernter i dagligvaruhandel.

Läs också:

Maersk – då avslutar vi transporter till Ryssland [Dagens PS]
Pensionsmyndigheten avslutar köp i Rysslandsfonder [Dagens PS]