Var står våra riksdagspartier egentligen i svensk alkoholpolitik? Det har branschorganisationen Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, tagit reda på. 

ANNONS

Om en månad har det blivit dags för Sverige att besöka valurnorna. Som vanligt är sak- och hjärtefrågorna många, vilket gör att frågor som svensk alkoholpolitik inte hamnar överst på prioriteringslistan. Kanske inte heller kvalar in bland det hetaste valfläsket. Likväl är alkoholförsäljning en fråga som berör många.

I början av året kunde ett flertal medier till  exempel rapportera om att Socialdepartementet sagt nej till Systembolagets förfrågan rörande hemleveranser vid e-handel av alkoholhaltiga drycker efter bemannade tider.

Men hur ställer sig de olika partierna till den och andra alkoholrelaterade frågor med fyra veckor kvar till valet?

Det valde branschorganisationen Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL att ta reda på. I enkät med nio frågor har samtliga riksdagspartier fått ge sin syn på bland annat alkoholskatt, förutsättningar för detaljhandelsmonopolet och e-handel av alkoholhaltiga drycker.

Eniga om ny införselutredning

Enkäten visar att det inte helt oväntat råder olika meningar om hur svensk alkoholpolitik bäst bör bedrivas. Inte minst när det kommer till alkoholskattenivåer och om dessa bör höjas eller sänkas framöver.

Desto mer överens tycks partierna vara kring tillsättandet av en ny införselutredning, vilket faktiskt inget parti motsätter sig. Flera partier ser också helst att tullen bör ha en större roll än i dag när det kommer till att begränsa illegal införsel av alkohol till Sverige.

Kristdemokraterna värnar i sin tur om ”en restriktiv alkoholpolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker och varor”, men tillägger att det bör balanseras mot riskerna med att den illegala införseln ökar.

E-handel och hemleverans

När det gäller Systembolagets förfrågan om e-handel och hemleverans svarar Socialdemokraterna att de delvis instämmer i att Systembolaget bör ges möjlighet till ökad e-handel, under förevändningen att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.

ANNONS
ANNONS

Något som även Moderaterna är för, till skillnad från Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som delvis motsätter sig förslaget. På frågan om Systembolaget bör utöka sina öppettider till förmån för monopolets relevans och attraktivitet, blir svaret ja från Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraternas sida, medan Miljöpartiet,  Liberalerna och Kristdemokraterna motsätter sig en sådan lösning. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är i sin tur delvis kluvna.

Fler frågor och svar och enkäten i sin helhet finner du här!

Läs även: Försäljningsboom för tequila – går om whisky [Dagens PS]