Dagens PS

Studie avslöjar: Återvinning ger mer gift

Forskare oroade över barns halter av bly och kadmium
Bostadsområdet Koppargården i Landskrona. Barn i centrala Landskrona har lägre halter av bly, kadmium och kvicksilver än de som bor nära smältverket. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 apr. 2024Publicerad: 15 apr. 2024

Barn som bor nära smältverk har högre halter av bly och andra ämnen i blodet. På sikt kan mer återvinning ge oss högre gifthalter.

ANNONS
ANNONS

En kilometer utanför Landskrona ligger Nordens enda smältverk för bly. Industrin har varit i drift sedan 1944 och är i dag en av Europas största återvinnare av blybatterier.

Varje år återvinns i fabriken bly från fyra miljoner uttjänta bilbatterier.

Sedan 1978 har barn i åldern 7-11 år i Landskrona deltagit i en forskningsstudie där de blivit noggrant undersökta.

Bly, kvicksilver, kadmium

Undersökningen har gällt spår av bly i blodet.

Under senare år har undersökningen även gällt kvicksilver och kadmium.

Den nu presenterade studien visar att barn som bor i närheten av smältverket har högre halter av alla tre metallerna i blodet än barn som bor i centrala Landskrona eller på landsbygden utanför staden.

Det är heller ingen liten skillnad. Halterna är upp till 24 procent högre.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Har inte minskat

Det är även så att nivåerna av kadmium och kvicksilver i blodet inte minskat under de senaste 15 åren, vilket oroar forskarna.

”Med de nivåer som vi fann i denna studie finns inte skäl för oro hos föräldrar till barn i området, men för att förebygga sjukdom senare i livet bör man hålla nivåerna av metaller i miljön så låga som möjligt”, påpekar Anja Stajnko, forskare vid Lunds universitet.

Bly har sjunkit

De förebyggande åtgärder som gjort mot blyföroreningar, framförallt förbudet mot blybensin 1994, återspeglas i att blynivåerna i barnens blod minskar stadigt.

Däremot ser man alltså sedan 2007 ingen minskning av halterna av kadmium och kvicksilver.

Alla tre metaller är toxiska.

Bland annat blyexponering som sker under lång tid har visats ha samband med sämre utveckling av nervsystemet och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

ANNONS

Kvicksilver, bly och kadmium finns naturligt i jordskorpan men kan öka med industriella utsläpp, återvinning och gödsling.

Fortsatta undersökningar

”Trots att barnen har låga exponeringsnivåer för alla tre metallerna rekommenderar vi starkt fortsatt monitorering av dem, eftersom vi idag inte känner till gränsvärdena för toxicitet hos barn och de ackumulerande effekterna av metallerna”. säger Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Med mer återvinning finns en risk att giftiga ämnen i ökad utsträckning frigörs i återvinningsprocesser.

Områden nära platser där metaller bearbetas eller återvinns behöver kontrolleras och strängare skyddsåtgärder behöver införas, menar forskarna.

Läs mer:

Ägglarm – igen: Mer gift i ekoägg än vanliga. Dagens PS

Tusentals giftiga kemikalier i plast. Dagens PS

ANNONS

Illegala gifter säljs på svenska sajter. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS