Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Framtidens biokraft – nyckeln till framtidens elsystem

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för biokraft som gör att de kan utvinna nästan dubbelt så mycket el från samma mängd bränsle. "Det öppnar för marknader där det inte finns fjärrvärme”, säger vd Henrik Båge. (Foto: Phoenix BioPower)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 08 juli 2024Publicerad: 30 juni 2024

De senaste årens skenande elpriser har gjort oss medvetna om utmaningarna för elproduktionen. Samtidigt som vi behöver skala upp kraftigt så kämpar vi med en grön omställning för att bromsa en total klimatkollaps – en utveckling som kräver ny innovation om vi ska ha en realistisk chans.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är inte seriöst att tala om en enskild lösning såsom vindkraft eller kärnkraft på den globala energiutmaningen.

Snarare står vi inför en situation där stort antal lösningar kommer att krävas för att klara kraven på utökad och grön elproduktion.

Sverige står för framtidens biokraftverk

En av lösningarna, som kan komma att spela en avgörande roll, är framtidens biokraftverk.

Här ligger Sverige i framkant genom Phoenix BioPower som utvecklar ett banbrytande system för att omvandla skogsråvaror till el och värme – med betydligt högre effektivitet än dagens motsvarigheter.

”Vi utvecklar en ny teknik för biokraft som gör att vi kan utvinna nästan dubbelt så mycket el från samma mängd bränsle. Det gör att priset för att producera el faller, samtidigt som anläggningen blir mindre beroende av värmeintäkten. Det öppnar för marknader där det inte finns fjärrvärme”, säger Henrik Båge, vd för Phoenix BioPower.

ANNONS

Senaste nytt

Investera i onoterad energipionjär

”Vi vill notera bolaget så snart som möjligt, med det är notoriskt svårt att sia om när det kan ske, men så snart som det är genomförbart och gynnsamt för bolaget”, säger Phoenix BioPowers vd Henrik Båge 

ANNONS

Unitemissionen pågår till och med den 8e juli. Vid fullteckning tillförs bolaget ca 9,5 miljoner kronor före emissionskostnader som ska användas till teknikutveckling och kommersialisering.

”Vi vill notera bolaget så snart som möjligt. Inte minst då det finns en förväntan på en framtida notering bland våra 2300 aktieägare. Men senaste åren har varit tämligen stökiga tider och därför ser vi inte att det är genomförbart i närtid, även om det verkar ljusna en aning.”, säger Henrik Båge.

Resan mot första kommersiella kraftverket

I dagsläget är Phoenix BioPower i utvecklingsfasen, det vill säga att man fortfarande jobbar med systemet som ska skalas upp till omfattande kraftverk. Siktet är tydligt inställt på en första kommersiell anläggning som ska stå klar kring 2030.

Deras anläggningar kommer att fungera som en stabil källa energikälla som levererar i alla väder och fyller en liknande funktion för elsystemet som kärnkraft eller vattenkraft, att ge stabilitet och kapacitet.

Den typen av energiproduktion blir allt viktigare i takt med att den väderberoende energiproduktionen växer.

”Vi för samtal med ett flertal parter om huruvida de är med på att uppföra den första anläggningen. För att minska risken för den enskilda parten så skissar vi på ett koncept där ett flera går ihop och köper de första anläggningarna tillsammans för att på så vis dela både risk och vinst”, säger Henrik Båge.

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp vid full teckning: 9 436 086  kr

Unitskurs: 9,00 kr/unit

Unit: Varje unit består av 3 aktier av serie B samt en teckningsoption TO 2024:3. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt

Teckningsperiod: 24 juni – 8 juli, 2024

Avstämningsdag: 19 juni, 2023

Bolagsvärde, före emissionen: 62 907 288 kr

Företräde: Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Teckning sker med stöd av uniträtter. För varje innehavd aktie erhålls en uniträtt. 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit

Tilldelning: Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningen, vilket beräknas ske omkring den 13 juli, 2024

Företräde: Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare

Emissionsinstitut: Aktieinvest FK

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar

ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS