Dagens PS

Är vi självständiga svenskar ensammast i världen?

En ensam man tittar ut genom köksfönstret. Över 36 procent av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll, men inneber det att vi svenskar är mer ensamma än andra?
Över 36 procent av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll, men inneber det att vi svenskar är mer ensamma än andra? (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 18 apr. 2024Publicerad: 18 apr. 2024

Stämmer det att vi svenskar är ensamma individualister som vill klara oss själva? Sverige sägs ha flest ensamhushåll i världen, men är vi ensammare än andra?

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Vi bor ensamma, träffar sällan vår släkt och håller oss för oss själva, sägs det. Är vi svenskar världens ensammaste folk? Enligt forskning är svaret både ja och nej, skriver Forskning.se.

Ensamhushåll

Drygt 36 procent av alla svenska hushåll är ensamhushåll och förklaringarna till varför det är så kan vara många, en förklaring kan vara att unga flyttar hemifrån tidigt.

Det kan vara svårt att mäta och jämföra ensamhet, men Filip Fors, sociolog vid Umeå universitet och expert på ensamhet, menar att det finns ganska lite data som tyder på att svenskar är världens ensammaste folk.

“Jag tror att ett skäl till att folk har bilden av att svenskar är ensammast kan vara att vi har en hög andel ensamboende jämfört med många andra länder. Men ensamboendet är bara ett av väldigt många olika mått på ensamhet”, säger han till Forskning.se.

Människor som bor ensamma känner sig inte nödvändigtvis ensamma. Den vanligaste metoden för att mäta ensamhet är enkätundersökningar där människor själva rapporterar om sin sociala situation och sitt umgänge.

ANNONS

Senaste nytt

Känner sig ensamma

Filip Fors säger att när upplevelser av ensamhet undersöks är det väldigt få människor i våra nordiska länder som rapporterar att de känner sig ensamma.

ANNONS

I European Social Survey 2012 uppgav bara 4,7 procent av svenskarna att de kände sig ensamma, medan 7,4 procent av portugiserna och 14,9 procent av ryssarna uppgav det.

Ourworldindata och Eurostats gör liknande studier som har liknande resultat.

Sociala relationer

Jämfört med de flesta andra länder har Sverige och övriga nordiska länder även bra resultat för hur nöjda människor är med sina sociala relationer.

I European Social Survey från 2016 och 2018 uppger en stor andel av svenskarna att de har en nära vän och att de har en högre umgängesfrekvens än människor har i många andra länder.

“Här i Sverige och Norden bygger våra relationer mer på frihet, man väljer själv vem man umgås med och detta kan bidra till att vi är mer nöjda med vårt umgänge än i Sydeuropa där man kanske har mer förpliktelser att umgås med familj och släktingar”, säger Filip Fors till Forskning.se.

Olika ensamhet

Han säger att det finns tänkbara felkällor när ensamhet mäts i enkäter och att han skulle vara lite försiktig med att dra för hårda slutsatser från skillnader i subjektiv ensamhet som mäts via självrapporterade ensamhetskänslor.

ANNONS

Han menar att ensamhet behöver brytas ned i olika typer, objektiv ensamhet, alltså hur mycket sociala kontakter vi har, och subjektiv ensamhet, hur vi själva känner.

Om de subjektiva måtten tas på allvar och vi tänker att vi kan jämföra länder efter enkätsvaren, då skulle vi, enligt Filip Fors, kunna dra slutsatsen att det är ganska få som känner sig ensamma i Sverige.

Personlighetstyper

För cirka tio år sedan studerade han och hans kollega Bengt Brülde ensamhet i olika grupper och fann att romantisk, eller emotionell, ensamhet var något högre bland män än bland kvinnor och att yngre kände sig mer ensamma än äldre, trots att de hade mer umgänge.

“Om man ska dra generella slutsatser, är män, låginkomsttagare, ensamstående och storstadsbor något mer ensamma än andra, men det varierar också lite beroende på vilket mått man utgår ifrån”, säger han till Forskning.se.

Han berättar att de även tog med personlighetsegenskaper i sin analys och fann att introverta personer och personer med neurotiska personlighetsdrag överlag hade en starkare koppling både till objektiv och subjektiv ensamhet, något som redan var känt från tidigare studier.

Ensamhet och ensam är inte alltid samma sak

Att känna sig ensam handlar inte bara om att vara ensam. Hur mycket tid vi spenderar ensamma påverkar oftast, men inte alltid, hur ensamma vi känner oss.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS