Brandsläckare rekommenderas i sommarstugor, på båtar och i allmänna lokaler. Men släckarna håller ofta inte vad de lovar, konstaterar tidningen Båtliv, som har testat fem olika sorters handbrandsläckare för konsumenter.

ANNONS

Båtägare, särskilt de som gör mer än bara dagsturer, tillhör en grupp som absolut kan vara beroende av att ha en bra brandsläckare. Samma sak gäller i hus, sommarstugor och i lokaler där många samlas. Eftersom det kan vara en skillnad på liv och död är det viktigt att släckaren fungerar.

Det finns olika brandsläckare för olika situationer och det är bra att veta vilken man ska använda om olyckan är framme. Om det är fasta ämnen som brinner är det brandsläckare med klassificeringen A som gäller. Om det är vätska, gas eller fett kommer det inte att vara lika effektivt om släckaren bara har A som märkning. En annan viktig regel är att inte försöka släcka fettbränder med vatten. Det gäller oavsett var branden utbryter.

I Båtlivs test fann man att fem av tolv testade släckningsalternativ inte kunde släcka en eld. Pulversläckaren klarar fortfarande bäst att göra jobbet, men även bland de testade pulversläckarna blev det problem – en pulversläckare med lägre vikt var inte trycksatt och kunde därför inte heller den leverera.

Några brandsläckare i spray fungerar

För en A-brand (Fasta material) visade sig en hink med vatten fungera näst bäst. Två produkter fungerade tillfredsställande, men inte lika effektivt – sprayerna Houseguard Firestopper och Firefighter. Särskilt dåligt fungerade den släckare som byggde på kolsyra och en så kallad släckstav som själv fattade eld..

Förutom att flera av handeldsläckarna inte visar upp en adekvat märkning för vilka bränder de ska användas på, så är flera av dem helt ineffektiva, konstaterar Båtliv.

ANNONS
ANNONS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap konstaterar i en intervju med Båtliv att ingen myndighet har till ansvar att kontrollera kvaliteten på just handeldsläckare. Därför hamnar produkten mellan stolarna. Men även MSB konstaterar att en hink med vatten kan vara ett mycket effektivt släckhjälpmedel, vid sidan av en fungerande variant av pulversläckare.

Läs också:

Så stärker ni brandskyddet i bostadsrättsföreningen [Dagens PS]