November visar ett oväntat fall för den tyska exporten. Inflation och osäkerhet fortsätter att tynga Europas största ekonomi.

ANNONS

Den tyska exporten sjönk under november med 0,3 procent, enligt uppgifter från det federala statistikkontoret, vidareförmedlade av Reuters.

Analytiker hade istället förutspått en ökning med 0,2 procent.

Inflation och osäkerhet

Nedgången i november kommer efter att oktobers siffror reviderats till en tillväxt på 0,8 procent för exporten mot vad man tidigare rapporterat som en nedgång på 0,6 procent.

Nedgången under november förklaras med hög inflation och osäkerhet på marknaden. Samtidigt minskar problemen i leveranskedjan vilket påverkar i positiv riktning.

Mindre till USA och EU

Till USA, Tysklands främsta exportpartner, minskade leveranserna med 1,5 procent och även till EU:s övriga medlemsländer minskade den, i det fallet med 0,4 procent.

Den tyska importen visade en större minskning än väntat. Analytikerna väntade sig en minskning med 0,5 procent men importen minskade istället med hela 3,3 procent i november.

”Skäl vara optimistisk”

”När Kina och USA försvagas kommer exportmomentum att förbli dämpat tills vidare”, säger Hauck Aufhaeuser Lampes privatbankschef Alexander Krueger.

Minskade flaskhalsar i materialtillgång ger dock anledning till optimism, menar han.

”Exportsektorn stöder utsikterna till en mild lågkonjunktur”, tillägger Krueger.

ANNONS
ANNONS

Förbättrat i december

En undersökning som publicerades måndag visar att nedgången i Tysklands tillverkningssektor avtagit något i december på grund av förbättrad materialtillgänglighet, även om en svagare efterfrågan fortsätter att påverka tillverkarna.

Antalet företag som rapporterat problem med materialbrist minskade för tredje månaden i rad under december.

Läs även: Intern strid i Tyskland om ryska miljarder till Ukraina [Dagens PS]