Dagens PS

Stor del Nord Stream-gas kvar i vattnet

En stor del av metangasen efter Nord Stream blev kvar i vattnet, visar forskare
En stor del av den metangas som släpptes ut när Nord Stream exploderade 2022 blev kvar i vattnet, rapporterar svenska forskare. (Foto: Svenska kustbevakningen/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 juni 2024Publicerad: 24 juni 2024

En stor del av det metan som släpptes ut från Nord Stream är kvar i vattnet. Det visar mätningar forskare från Göteborgs universitet gjort.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det var i slutet av september 2022 som gasledningen Nord Stream på Östersjöns botten exploderade öster om Bornholm.

Det resulterade i ett av de största onaturliga utsläppen av metangas någonsin.

Metangas från ledningen skapade stora bubblor vid vattenytan och gav förhöjda halter av metan i atmosfären.

Men stora delar av metanet nådde aldrig ytan utan löstes i stället upp i vattnet.

Det visar en ny vetenskaplig studie av forskare vid Göteborgs universitet, vilken nu publicerats i Scientific Reports.

Snabbt på plats

Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak var snabbt på plats vid gasläckan och kunde undersöka konsekvenserna.

”Tack vare lyckliga omständigheter kunde vi kalla samman en expedition till området för läckan på mindre än en vecka. Utifrån det vi mätte upp bedömer vi att mellan 10 000 och 50 000 ton metan blev kvar i havet i upplöst form”, säger Katarina Abrahamsson, professor i marin kemi vid Göteborgs universitet, i en pressrelease.

ANNONS

Metanet spreds över stora arealer och har lösts i vattnet där en del tas om hand av bakterier.

Metan förekommer även i normala fall i vattnet, eftersom det bildats vid nedbrytning av organiskt material i bottensedimenten.

ANNONS

Senaste nytt

Kunnat särskilja

”I vår studie har vi kunnat urskilja metanet som kommer från Nord Stream-läckan från det som finns naturligt i vattnet, tack vare att metanet från gasledningen har en annan isotopsammansättning än det som sipprar upp från bottensedimenten. Det är en styrka med vår studie”, säger Katarina Abrahamsson.

Vattnet i havet ligger normalt i olika lager på grund av skillnader i temperatur och salthalt.

Trots att metanet läckte ut ur gasledningen i stor mängd och hastighet så kunde forskarna inte notera någon större omblandning i vattenmassorna.

Forskarna antar att metanet späddes ut i en större vattenmassa senare på hösten när vattnet blandades om på grund av sjunkande vattentemperatur.

”För tidigt att säga”

ANNONS

Vilken påverkan de höjda metanhalterna har på det biologiska livet i södra Östersjön är för tidigt att säga något om, enligt forskarna.

”På expeditionen fanns också forskare som tog planktonprover i det drabbade området. Analyserna av dem är inte klara än”, säger Katarina Abrahamsson.

Tre månader efter den första expeditionen gjordes ett återbesök till området och nya mätningar gjordes.

Preliminära resultat visar att bakteriernas aktivitet har varit stor under dessa tre månader.

Forskarna vet ännu inte hur växt- och djurplankton har påverkats av det.  

Läs mer:

Nord Stream: Utredare hittat sprängämnen på segelbåt. Dagens PS

Efter Nord Stream: Undervattenskablar helt oskyddade. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS