EU bör skapa gemensamma instrument för att svara på USA:s subventioner för grön teknik. Det anser tyska socialdemokratiska SPD med förbundskansler Olaf Scholz i spetsen.

ANNONS

Tyska SPD vill att EU gemensamt ordnat finansiering för att möta de subventioner USA beslutat om för grön teknologi.

Nya regler och mer pengar

Det handlar om en reform av de befintliga reglerna för statsstöd och mer pengar för att medlemsländerna ska kunna konkurrera mot de allt större amerikanska subventionerna, enligt Bloomberg.

Enligt Bloombergs källa stöttar den tyske förbundskanslern förslaget från SPD, och vill att EU-ledarna skapar fler finansieringsverktyg så att de medlemsländer som inte själva har råd inte hamnar på efterkälken i utvecklingen.

Tusentals miljarder i subventioner

EU-länderna anser att USA:s plan för gröna investeringar på 370 miljarder dollar (knappt 3.880 miljarder kronor) skapar olaglig diskriminering gentemot europeiska företag, och hotar att locka gröna företag från EU till USA.

”Vi behöver europeiska industriella investeringar med speciellt fokus på framtidens teknologi, utbyggnad av förnybar energi och uppmuntran av industriell innovation”, skriver SPD enligt Bloomberg i det dokument som förväntas publiceras den här veckan.

ANNONS
ANNONS

Pengar från pandemifonden

Tyskarna föreslår att EU ska använda outnyttjade medel från pandemi-återhämtningsplanden, och öka investeringarna i energiprogrammet.

Man vill också att EU-medlemmarna prioriterar projekt som gäller grön omvandling i den kommande EU-budgeten.

Lång väg att gå

Diskussionerna är på ett väldigt tidigt stadium. Troligen ligger en eventuell överenskommelse många månader framåt i tiden.

Trots det anser Scholz att det är nödvändigt att unionen går in med finansiering i tillägg till de pengar varje enskilt land beslutar lägga på att subventionera grön omvandling enligt Bloomberg.

Stötta fattigare EU-länder

Målet är att skapa ett starkt gemensamt ramverk för europeiskt stöd som ska stötta de medlemsländer i unionen som inte själva har nog med pengar.

ANNONS
ANNONS

EU-ländernas ledare möts i Bryssel i februari för att diskutera ett svar på den amerikanska lagen.

Läs även: Jan-Olof Jacke: Det hotar företagens omställning [Dagens PS]

Läs även: Vindkraft ett hot för samerna: ”Dubbel börda” [Dagens PS]