Klimatförändringar är ett problem. Vindkraften som ska bekämpa dem är ett annat. Det handlar om svenska samer som känner att de har en dubbel börda och en stark oro.

ANNONS

Renskötaren Elle Merete Omma säger hos BBC att klimatförändringarna orsakar problem för hennes djur, men att även de industrier som skapas för att bekämpa klimatförändringarna, som vindkraften, gör det.

”Vi har en dubbel börda för tillfället och jag är orolig för framtiden”, säger Omma.

Klimatkrisen har drabbat områdena där de samiska renskötarna finns.

Nu tror Elle Merete Omma att man inte kommer att kunna upprätthålla sitt traditionella sätt att leva – och det även på grund av den näraliggande vindkraftspark som byggts.

”Renarna kommer inte att gå in i det här området alls… på grund av ljudet, på grund av hur det ser ut, den visuella påverkan, säger Omma, som också arbetar för Samerådet.

Forskning om vindkraftsparkers påverkan på renar har gett blandade resultat. Färska rapporter från Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket drar slutsatsen att renar väljer att undvika vindkraftsparker.

Och med ansökningar om hundratals nya turbiner i hennes region är Omma orolig att det kommer att bli allt svårare för herdar att upprätthålla den livsstil och försörjning de har haft i århundraden.

ANNONS
ANNONS

”Om vi ​​ständigt är i en position där det antal som kan leva på ett traditionellt sätt minskar, tror jag att kulturen kommer att försvinna, och språket kommer att försvinna, och även landskapet kommer att förändras”, hävdar Omma .

Kristina Falk, tillståndschef för förnybar energiföretaget Svevind, som driver många av Sveriges vindkraftverk, insisterar på att en bedömning av eventuell påverkan på renar alltid är ”en viktig del” i planeringsprocessen.

Kristina Falk på Svevind som driver många av Sveriges vindkraftverk, hävdar att den eventuella påverkan som kan bli för renar alltid är ”en viktig del” i processen och att hon är ”mycket angelägen om att ha en aktiv dialog” med de samiska samhällena för att möjliggöra delad markanvändning, men hävdar att det inte alltid finns en öppenhet för att kompromissa.

”I vissa områden har vi träffat överenskommelser mellan företaget och samebyn, i andra fall är det domstolen som har beslutat vilka förutsättningar som ska gälla för verksamheten”, säger Falk.

Debatten vidgas nu och gäller även den boom av koldioxidbesparande industrier vi ser i norra Sverige, med Northvolts nya batterifabrik, ett fossilbränslefritt stålverk, planer på nya gruvor med mera.

Enligt Maria Petterson, professor i miljörätt vid Luleå tekniska universitet, är investeringar i fossilfria industrier i stort sett nödvändiga för att Sverige ska klara sina klimatmål.

Men hon är oroad över att de konkurrerande intressena mellan renskötarna och planer på fler vindkraftsparker och gruvor redan ökat spänningarna i vissa lokalsamhällen.

ANNONS
ANNONS

Påverkas mer

Maria Petterson säger att det samiska samhället är ”mer påverkat av klimatförändringar än genomsnittsmänniskor”

”Vi är väldigt få personer per kvadratkilometer, vilket gör att vi i teorin har plats för många av de här stora industrierna som behövs för den gröna omställningen”, säger hon.

”Å andra sidan finns det människor här, och det finns andra markanvändningsrelaterade intressen, som ofta kommer i konflikt med dessa stora intressen.”

”Stort behov”

”Det samiska samhället påverkas mer av klimatförändringen än genomsnittsmänniskorna. Så de är i stort behov av den här gröna omställningen, men de påverkas också av hur vi uppnår den”, sammanfattar hon.

Läs även: Nu dubblas behovet av el – stor konflikt [Dagens PS]