Det är för lätt att gå från offentliga jobb i Eu till privata näringslivet. Det skapar risk för korruption, säger revisionsrätten i Bryssel i sin årsrapport.

ANNONS

”Byråerna måste ta vår röda varningsflagg på allvar”, säger Rimantas Šadžius, ledamot av revisionsrätten i Bryssel.

Det rapporterar Europaportalen, som rapporterar om nyheter från Bryssel. Nu måste man skärpa reglerna för att undvika intressekonfliker när anställda på Eu går över till det privata näringslivet.

Anseendet på spel

”Institutionernas integritet och anseende står på spel”, säger de.

Unionen har 44 byråer, vars personal riskerar att hamna i en intressekonflikt i övergångsperioden till tjänstgöring i privata företag. Nu måste byråernas regler skärpas och kontrollerna göras oftare.

”Svängdörrar” mellan offentligt och privat

Det kallas för svängdörrsproblematiken – när offentlig personal går över till näringslivet och antingen utnyttjar sin kunskap från exempelvis en eu-myndighet för att ett enskilt företag ska få fördelar, eller rekryteras när de fortfarande arbetar på myndigheten och använder sin ställning för företagets vinning.

Det skadar myndigheternas integritet, säger Europeiska revisionsrätten i sin årsrapport om EU:s byråer som offentliggjordes på torsdagen.

”Lagstiftarna och byråerna måste hantera potentiella svängdörrssituationer striktare för att förebygga intressekonflikter och undvika att deras eget och hela EU:s anseende skadas”, säger Rimantas Šadžius, som har lett arbetet med rapporten.

Revisionskritik

Revisionsrätten uppger att EU:s regler har avkräver för få skyldigheter för EU-organ att övervaka att nuvarande och tidigare anställda uppfyller kraven. Detta med hänsyn till den så kallade “svängdörrsproblematiken”, det vill säga när när personal lämnar EU:s offentliga förvaltning för att tillträda tjänster i den privata sektorn som har beröringspunkter med personens tidigare arbetsuppgifter.

ANNONS
ANNONS

Det kan leda till intressekonflikter och innebära en risk för institutionernas integritet, eftersom värdefull intern kunskap kan överföras till den privata sektorn, tidigare tjänstemän kan utöva lobbyverksamhet gentemot sina tidigare kollegor.

Läs mer om EU:

Impopulära el-åtgärden kvar i vinter [Dagens PS]

Europeiska Centralbanken höjer räntan [Dagens PS]