Köerna för fartyg som fraktar LNG-gas till Europa växer. Hanteringen är för komplicerad och åtgången är just nu för långsam. Nyligen var det 35 fartyg som köade utanför Spanien. Nu rör det sig om 51 fartyg vid olika terminaler.

ANNONS

När det stod klart att Ryssland skulle stänga ner tillförseln av gas till Europa var det många länder som till varje pris tecknade avtal med alternativa leverantörer. Eftersom den gas som har kommit på ett effektivt sätt ­– via ledningar – till stora delar var rysk, så har andra leverantörer valt andra fraktvägar.

Augustin Prate, vice ordförande för energi- och råvarumarknader på Kayrros, säger till BBC att priserna har sjunkit på LNG eftersom hösten hittills har varit mild. Därför har det inte gått åt så mycket gas till uppvärmning som man hade fruktat, och terminalerna arbetar för fullt med att ta emot den gas som kommer.

”Det har byggts upp i ungefär fem till sex veckor”, säger Prate till BBC.

Falskhals när LNG ska omvandlas till gas

LNG, som står för Liquified Natural Gas, eller flytande naturgas, behöver gå igenom en process för att omvandlas tillbaka till gasform. Under tiden behöver den förvaras i mycket låg temperatur. Terminalerna som kan ta hand om LNG-gas när den anländer arbetar för fullt och lagren i Europa är just nu också fulla.

Det är emellertid en situation som snabbt kan förändras när kylan väl slår till.

Situationen var en annan för bara några månader sedan, då Tyskland kunde summera sin gasimport under 2022 till 49,5 miljarder euro, nästan en tredubbling jämfört med de 17,1 miljarder euro landet använde under motsvarande period 2021. Nu har priset sjunkit igen.

Kan påverka Feds beslut

Därför väljer många fartyg att fortfarande ankra utanför Europas terminaler – så fort temperaturen faller kan gasen tömmas och de har då också chansen att betinga ett högre pris, skriver Forbes.

Situationen innebär att gasterminerna på sista tiden har handlats till underpriser och i bland till och med negativa priser. Det kan få återverkan på den amerikanska ekonomin, som inte heller använder lika mycket LNG längre.

ANNONS
ANNONS

”Men en krasch på spotmarknaden borde vara goda nyheter för Federal Reserve, som försöker kyla ner konsumentpriserna”, skriver Forbes.  

Priset på naturgas låg bakom en stor del av inflationen i USA i augusti och september.

Läs också:

Fartyg med gas i lång kö – släpps inte in i Europa [Dagens PS]