Många av våra vanor har förändrats under pandemin, det gäller även hur vi använder vatten, vattenkonsumtionen har ökat.

ANNONS

Sanitetsleverantören Grohes årliga rapport om vattenförbrukningen i Norden visar att våra förändrade vanor under pandemin har gett högre vattenförbrukning. Var femte svensk, eller 21 procent, svarar att de använder mer vatten i hemmet i dag än de gjorde innan pandemin.

I storstäderna svarar en av fyra att de förbrukar mer vatten under pandemin och hela 76 procent svarar att den ökade vattenkonsumtionen beror på att de är hemma mer nu än tidigare. Tre av fyra svenskar menar att deras vattenförbrukning har ökat på grund av att de tvättar händerna oftare.

Så gjordes undersökningen 

Undersökningen om vattenförbrukningen i Norden är gjord av Ipsos Norm på uppdrag av Grohe och statistiken har samlats in via en webbenkät mellan den 22 och 29 april 2021 från respondenter i åldrarna 18–65 år från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sammanlagt svarade 6 358 personer och resultatet är riksrepresentativt.

Uppgifter om vattenförbrukningen i städerna är hämtade från respektive kommun eller kommunernas vattenleverantörer i de tre största kommunerna i respektive land och bygger på det vatten som debiterats under 2020. Antalet liter vatten har dividerats med antalet invånare i respektive kommun för att få fram en snittförbrukning.

Därför konsumerar vi mer vatten under pandemin:

  1. vi spenderar mer tid i hemmet
  2. vi tvättar händerna oftare
  3. vi lagar mer mat i hemmet
  4. vi dricker mer vatten i hemmet
  5. vi använder oftare tvätt- och diskmaskin i hemmet.

Även duschandet verkar ha ökat

Så många som 70 procent av svenskarna uppger att de oftast inte behöver mer än tio minuter i duschen, men samtidigt svarar 12 procent att de vanligtvis duschar i minst 15 minuter. Det är en ökning från förra året då bara 7 procent uppgav att de duschar längre än 15 minuter.

ANNONS
ANNONS

60 procent av svenskarna svarar att de duschar varje eller varannan dag. Det är färre än i både Danmark och Finland, där uppger 70 procent att de duschar varje eller varannan dag. 27 procent av svenskarna uppger att de duschar ett par gånger i veckan.

Läs mer: Svenskt vatten dubbelt så dyrt om 20 år [Dagens PS]