Sweco presenterar en ny vision där stadsplanering bidrar till bättre hälsa genom en grön stad med friska byggnader och engagerade medborgare.

ANNONS

I en ny Urban Insight-rapport presenterar Sweco en vision som bidrar till friska människor i friska städer. En grön stad som är inbjudande främjar rörelse och friska byggnader som har inomhus- och utomhusmiljöer i nära anslutning är avgörande för människors hälsa och välbefinnande.

Utformningen av inomhusklimatet är viktigt för hälsan, exempelvis påverkar sådant som temperatur och tillgång till naturligt ljus. Det offentliga rummet behöver utformas så att det är enkelt att välja hälsosamma alternativ när invånarna ska förflytta sig.

”Studier visar att människor som under pandemin hade utsikt över grönområden hade en känslomässigt mer angenäm upplevelse och visade lägre symtom på ångest och depression än människor som inte hade det. Detta visar vikten av att utforma städer med fler grönområden per invånare men också grönområden av högre kvalitet”, säger Vania Khairallah, konsult och hållbarhetsexpert på Sweco Sverige. 

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco stärker arkitektverksamhet i Luleå [Dagens PS]