I Norrbotten går industrietableringen och den gröna omställningen snabbt och Sweco stärker nu sin arkitektverksamhet i norra Sverige.

Sweco vill vara lokalt förankrade i kommuner som växer och ställer om till en cirkulär ekonomi och startar nu arkitektverksamhet i Luleå. Stadsutveckling med goda livsmiljöer är efterfrågad och det ställer krav på kompetens inom samhällsbyggnad, det bedömer Sweco.

Bolaget är redan väl etablerat i norra Sverige och har i dag verksamhet inom flera tekniska discipliner i Luleå. Sweco planerar även att växa ytterligare i Norra Sverige.

Läs mer: Sweco utser ny hållbarhetschef [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS