Delar av järnvägsspåren ska däckas över vid Solna station så att Arenastaden, Råsunda och Hagalund länkas samman.

ANNONS

Den 14 februari beslutade Solnas kommunstyrelse att delar av järnvägsspåren vid Solna station ska däckas över så att Hagalund, Råsunda och Arenastaden länkas samman. Byggnadsnämnden i Solna har fått uppdraget att planlägga den första etappen.

I dag är Solna station en av Stockholmsregionens största knutpunkter för kollektivtrafik där fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg, Arlanda express, tvärbanan och bussar samsas. I framtiden kommer stationen användas av ännu fler resande varför det finns behov av att bygga ut och förbättra funktionaliteten.

Ska bli levande stadsmiljö

Den första etappen av Solnas stationsområde möjliggör ungefär 170 nya bostäder, nya arbetsplatser, förskola, LSS-boende och ett nytt torg. Det kommer bli lokaler i bottenvåningarna där restauranger, caféer och annan service kan ta plats.

”Det är positivt att vi äntligen kommer vidare med den viktiga omvandlingen av området vid Solna station. Den kommer att skapa en tryggare, mer levande och sammanhållen stadsmiljö samtidigt som Solnas station blir en mer tillgänglig och funktionell kollektivtrafikknutpunkt”, säger kommunstyrelsens ordförande i Solna Pehr Granfalk i ett pressmeddelande.

Överdäckningen ska planläggas i en nästa etapp av områdets utveckling och beräknas kosta 140 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Alecta fastigheter förvärvar Solna centrum [Dagens PS]