Robotarna är på väg och det ser inte bra ut för arbetare. Var beredd på längre arbetsdagar, lägre lön och färre jobb.

ANNONS

Argumentet för robotar på arbetsmarknaden är att artificiell intelligens, automatisering och robotteknik kommer öka arbetares produktivitet, stimulera ekonomisk tillväxt och samtidigt skapa nya och bättre betalda jobb, det rapporterar Fortune.

Kanske inte så fördelaktigt med robotar

Är de som oroar sig för att robotar ska ta över deras jobb bara ängsliga människor som sett för många filmer?

Ny forskning visar att de kan ha anledning att oroa sig och att det kanske inte är så fördelaktigt för arbetare med robotar som en del hävdar.

Enligt ekonomer kan automatisering ha positiva effekter på den ekonomiska tillväxten och produktiviteten. Dock kommer kanske inte arbetarna få dra nytta av fördelarna.

Arbetslösheten ökade

”Exponering för robotar hade negativa effekter på sysselsättningen, vilket ledde till att vissa arbetare lämnade arbetskraften och arbetslösheten ökade”.

Det skrev ekonomiprofessorerna Osea Giuntella vid University of Pittsburgh, Yi Lu vid Tsinghua University och Tianyi Wang vid University of Toronto i en forskningsrapport från National Bureau of Economic som släpptes nu i december.

ANNONS
ANNONS

Undersökte effekten av industrirobotar

Med hjälp av data från över 15 000 familjer undersökte ekonomerna effekterna av industrirobotar på den kinesiska arbetsmarknaden.

De fann att arbetstagare kämpade för att anpassa sig till de dramatiska förändringar som robottekniken medför.

Sysselsättningen och lönen minskade

Ekonomerna skriver att robotexponering för kinesiska arbetare ledde till en 1-procentig minskning av arbetskraftsdeltagandet, en 7,5-procentig minskning av sysselsättningen och en 9-procentig minskning av timlönerna.

Samtidigt ökade robotexponeringen antalet arbetade timmar med 14 procent bland dem som fortsatte arbeta.

Kina har flest industrirobotar

Kina har jobbat med att införa robotteknik och automatisering av jobb i över tio år, särskilt inom landets industrisektor.

I Kina finns fler industrirobotar än i något annat land och enligt International Federation of Robotics gick Kina i år om USA i antal industrirobotar per capita.

ANNONS
ANNONS

Skapar arbetsmarknadsproblem

För kinesiska arbetare har ökningen av robotar dock inte alltid varit fördelaktig, exempelvis ersatte Apples Iphone-leveranför Foxconn över 400 000 människors jobb med robotar mellan 2012 och 2016.

Ekonomerna som skrivit rapporten anser att bevisen för kortsiktiga arbetsmarknadsproblem som robottekniken orsakat i Kina är starka och menar att det är dåliga nyheter, särskilt för utvecklingsländer.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Därför vill unga kineser inte jobba i fabrik [Dagens PS]