Under årets tredje kvartal har konsultbranschens tillväxt slagit rekord, hos en tredjedel av de börsnoterade konsultbolagen är tillväxten över 20 procent.

ANNONS

Cinodes sammanställning av de börsnoterade konsultbolagens rapporter för det tredje kvartalet 2021 visar att medianbolaget rapporterar en omsättningsökning med hela 13,4 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Pandemin har gett fem kvartal med negativ tillväxt och återhämtningen har gått snabbare än väntat. Årets tredje kvartal visar på en rekordhög tillväxt, det gäller framför allt it-konsultbolag som gynnas ordentligt av digitaliseringen. För samhällskonsulterna har marknaden varit lite mer utmanande.

Het bransch med stark efterfrågan

”Konsultbranschen är riktigt het med en väldigt stark efterfrågan, mängder av förvärv och en arbetsmarknad som präglas av kompetensbrist. En tredjedel av konsultbolagen visar en fantastisk tillväxt med över 20 procent under kvartalet, säger Mattias Loxi, medgrundare och marknadsansvarig på Skills Management-plattformen Cinode, i ett pressmeddelande.

Under tredje kvartalet har två av tre konsultbolag ökat sina marginaler och hälften av bolagen har anställt fler medarbetare.

”Kompetensgapet mellan utbud och efterfrågan på kompetens hos konsultbolagen blir alltmer påtagligt. Även om hälften av företagen har vuxit i antalet medarbetare hade nog de flesta önskat växa ytterligare. Det blir svårare att attrahera men även behålla sina medarbetare. Att växa sitt nätverk med partners och underkonsulter utgör också en nyckel framåt, säger Mattias Loxi i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Konsultbolagen höjde sina vinster under pandemin [Dagens PS]