Under 2020 slog pandemin hårt mot konsultbranschen och hälften av konsultbolagen hade negativ tillväxt, men bolagen lyckades snabbt ställa om.

ANNONS

I Konsultkollen 2021 har Cinode jämfört boksluten för mer än 200 svenska konsultbolag med minst 15 medarbetare. Trots en del förvärv hade hälften av konsultbolagen negativ tillväxt förra året. Hela branschen påverkades av pandemin men i Göteborg, där Volvo-bolagen snabbt drog ned antalet konsulter var påverkan extra stor.

Förra året hade hälften av konsultbolagen negativ tillväxt men lägre kostnader och statligt stöd gjorde att bolagen snabbt kunde ställa om och branschen fick en vinstökning på 10 procent.

Konsultbranschen en tillväxtmotor

”Konsultbranschen visade sig samtidigt vara en riktig tillväxtmotor när bolagen snabbt lyckades anpassa sig och hitta nya kunder samtidigt som efterfrågan stärktes under hösten. Under 2021 har vi sett en fantastisk tillväxt och en efterfrågan som är större än utbudet av konsulter, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode i ett pressmeddelande.

Han berättar att små och yngre bolag har fortsatt växa under pandemin. Mindre konsultbolag, särskilt specialistbolagen, kunde dra nytta av sin snabbhet och ställa om till nya branscher, men de större och börsnoterade bolagen växlade ned fortare och varslade medarbetare.

Klarat sig riktigt bra

Marginalmässigt klarade sig konsultbranschen riktigt bra tack vare att de snabbt har lyckats sänka sina kostnader genom minskat antal medarbetare, färre resor, inställda utbildningar samt konferenser. Dessutom har de mottagit bidrag i form av statligt stöd. Även här ser vi att de yngre och mindre konsultbolagen har betydligt högre marginal”, säger Mattias Loxi i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Extrem tillväxt bland börsnoterade konsultbolag [Dagens PS]