Peab delårsrapport Q3 juli – september 2020.

ANNONS
  • Nettoomsättning 14 837 Mkr (13 301), varav förvärvad verksamhet 2 738 Mkr
  • Rörelseresultat 844 Mkr (763), varav förvärvad verksamhet netto 177 Mkr
  • Rörelsemarginal 5,7 procent (5,7)
  • Resultat före skatt 824 Mkr (749)
  • Resultat per aktie 2,25 kr (2,14)
  • Orderingång 11 718 Mkr (9 349), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1 280 Mkr
  • Kassaflöde före finansiering 1 683 Mkr (-179)
  • Styrelsen föreslår utdelning av Annehem Fastigheter i fjärde kvartalet
  • Reviderade finansiella mål kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén 2020

 

Läs mer: Peab tillsätter strategichef – koncernledningen ändras

ANNONS
ANNONS