Våren 2020 slutfördes Peabs förvärv av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Genom förvärvet har Industriverksamheternas betydelse för koncernen vuxit samtidigt som Peab har utökat sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerat sig inom beläggningsverksamhet i Danmark.

Det framgår i ett pressmeddelande.

För att bistå koncernledningens arbete har Johan Dagertun utsätts till strategichef (CSO). Efter genomförda förändringar kommer Peabs koncernledning att bestå av följande personer:

Jesper Göransson, VD och koncernchef

Niclas Winkvist, CFO, del av Affärsområde Industri

Roger Linnér, COO, del av Affärsområde Industri

Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg

Lotta Brännström, Affärsområdeschef Anläggning

Göran Linder, Affärsområdeschef Projektutveckling

ANNONS
ANNONS

Camila Buzaglo, CCO

Johan Dagertun, CSO

Läs mer: Säljpremiär för Malmös gröna city