Det finns hundratusentals ton uttjänt kärnbränsle i världen och det mesta förvaras obearbetat trots att det har kvar det mesta av sin energi.

ANNONS

Ny teknik kan ta tillvara på mer än hälften av den energi som finns i kärnbränsle, i stället för bara tre procent som dagens reaktorer. Fjärde generationens kärnkraftsreaktorer utvecklas nu för att kunna återanvända en stor det av det uttjänta kärnbränslet, skriver Vattenfall.

I dag innebär den så kallade upparbetningen, bearbetningen av kärnbränsleavfall så att det åter kan användas som bränsle, att endast en liten del av energin kan tas tillvara, bland annat för att dagens reaktorer kräver en viss typ av bränsle, men också för att det är komplicerat att bearbeta kärnavfallet.

I dag används kärnbränslet i fem år

Generation två och tre av kärnkraft som i dag finns i Sverige, använder kärnbränslet i fem år, med fjärde generationens reaktorer kan mer klyvbart material som alstrar energi produceras och kärnbränslet behöver inte bytas på överskådlig tid.

Begreppet fjärde generationens kärnkraft omfattar ny teknik som kan få ut mer energi ur kärnbränslet och ger ett kärnavfall som har mycket kortare halveringstid. Det tar dock ändå tusen år för avfallets strålning att minska så mycket att det är ofarligt.

Kan utvinna energi ur fler ämnen

Energin från flera ämnen, som plutonium, kan användas med fjärde generationens kärnteknik och upp till 60 procent av energivärdet i uran kan utvinnas med tekniken.

Forskning med den nya reaktortekniken pågår. I Sverige forskas det om den nya tekniken bland annat på KTH och Chalmers. Flera forskningsprojekt om fjärde generationens kärnkraft handlar om hur tekniken kan användas i små modulära reaktorer, så kallade SMR, det skriver Vattenfall.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vattenfall vill bygga ny kärnkraft – ”behövs” [Dagens PS]

Läs mer: SMR: Blir nygammal kärnkraft klimatets räddare? [Dagens PS]