”Alla fossilfria kraftslag behövs och vi tar alla lösningar som vi kan lägga händerna på”, säger Vattenfalls vd om planerna på ny kärnkraft.

ANNONS

Helstatligt ägda Vattenfall startar enligt ett pressmeddelande omgående en förstudie med ambitionen att bygga ”minst två” små modulära kärnkraftsreaktorer – så kallade SMR – vid Ringhals.

Effekten på reaktorerna uppges vara cirka 300 megawatt och syftet är att möta behovet av ökad elförbrukning i Sverige.

De mindre reaktorernas effekt är ungefär en tredjedel av kapaciteten i en vanlig kärnkraftsreaktorer vars effekt ligger på över 1 000 megawatt.

”Alla fossilfria energislag kommer att behövas för att möta det ökande elbehovet i Sverige. SMR är en fossilfri teknik som har utvecklats mycket på senare tid och vi vill därför utreda förutsättningarna att bygga små modulära reaktorer i närheten av Ringhals kärnkraftverk”, säger Vattenfalls vd Anna Borg och tillägger att inga beslut om investeringar i projektet fattats ännu.

Frågan om ny kärnkraft har diskuterats på Vattenfall under våren

Men hon förklarar att Vattenfalls ledning under våren arbetat med frågan om att ta fram ny kärnkraft i landet.

ANNONS
ANNONS

”Under förutsättning att en förstudie kommer fram till att det skulle vara lönsamt och alla övriga förutsättningar för ett framtida investeringsbeslut skulle bli uppfyllda, inte minst nya regelverk för kärnkraft, borde det vara möjligt att ha en första SMR-reaktor i drift i början av 2030-talet”, säger Anna Borg.

Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion vid Vattenfall, lutar sig mot lagstiftningen på området.

Lagen medger att de två nedlagda reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 får ersättas, säger han.

Tillsaken hör att nätinfrastruktur redan är på plats som gör det enklare att ansluta till ny elproduktion, förklarar Torbjörn Wahlborg i pressmeddelandet från Vattenfall.

”Det finns även stor acceptans för befintlig och ny kärnkraft vid Ringhals och Forsmark”, säger han.

Arbetet med förstudien kring de små kärnkraftsreaktorerna vid Ringhals beräknas vara klart vid årsskiftet 2023-2024.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vattenfalls nya ordförande tror på kärnkraft [Dagens PS]

Läs även: Kristersson: 400 miljarder till ny kärnkraft [Dagens PS]

Läs vidare: Fossila bränslen ska fasas ut med vindkraft och vätgas [Dagens PS]