Allt fler länder sneglar på kärnkraft genom SMR – små flyttbara reaktorer som kyls med bly i stället för vatten. En del tror också att det kan bli ett steg på vägen mot fjärde generationens kärnkraft, som drivs med sitt eget avfall.

ANNONS

EU gick tidigare i veckan gick ut med beskedet att kärnkraft kan ingå i den så kallade ”gröna taxonomin”. Det väckte starka reaktioner från många politiker. Österrike har hotat med en rättsprocess mot förslaget att klassa kärnkraft som ett grönt energislag.

Men många andra har jublat, skriver Svenska Dagbladet i en sammanfattande artikel. Över hela världen undersöker nämligen forskare, politiker och näringsliv möjligheten att ersätta kol, olja och gas med kärnkraft.

Men det är inte framför allt de traditionella kraftverken som står i fokus, utan det som kallas SMR – Small Modular Reactors. Det rör sig om ett slags minikraftverk som kan fabriksmonteras och köras ut med lastbil till den plats där de ska stå. Tekniken är gammal och har tidigare använts exempelvis till att driva fartyg.

Tack vare sin storlek ska kraftverken vara mindre riskabla än de traditionella varianterna och inte kunna orsaka härdsmältor, skriver Svenska Dagbladet. Eftersom de inte behöver kylvatten kan de placeras lite var som helst. Dessutom är det avfall som kommer ur ett kraftverk kylt med bly inte lika ”utbränt” som det som kommer från ett traditionellt kraftverk. Det har gjort många entusiastiska.

Avfallet från SMR-kraftverken innehåller nämligen en mycket högre andel klyvbart material, enligt Janne Wallenius, professor i kärnteknik. Det i sig ökar möjligheterna att använda avfallet på nytt i reaktorn.

Många aktörer utvecklar SMR

Den svenska lagstiftningen är inte anpassad för att SMR-anläggningar ska kunna föras upp här. Men Vattenfall visar stort intresse för tekniken och många hoppas på en lagändring. Anledningen är bland annat att vissa energikrävande verksamheter, exempelvis den fossilfria stålproduktionen, skulle kunna ha nytta av dem.

Dessutom vill Vattenfall, tillsammans med statliga Fermi Energia prova tekniken i bland annat Estland. Det motiverar man med att landets energianvändning idag bygger mycket på fossila bränslen.

ANNONS
ANNONS

Kina förbereder sig på tekniken för att bli koldioxidfria till 2060, Frankrikes president Emmanuel Macron har redan gått ut med informationen att det blir nya reaktorer och i Storbritannien och USA ligger man långt framme med Small Modular Reactors.

Även om SMR har en del som talar för sig menar kritikerna att säkerhetsfrågan fortfarande blir kritisk med många små enheter, och att fjärde generationens kärnkraft – som man föreställer sig den – ännu ligger långt bort. Dessutom är uran en ändlig resurs och avfallet måste fortfarande slutförvaras i många hundra år.

Läs också:

Kinas väg till koldioxidneutralitet: 150 kärnkraftverk [Dagens PS]