Norconsult ska ta fram vägplan och förfrågningsunderlag för en ny gång- och cykelväg i Trelleborg.

ANNONS

Trafikverket har gett Norconsult uppdraget att ta fram vägplan och förfrågningsunderlag för en ny, 8,5 kilometer lång, gång- och cykelväg mellan Stavstensudde och Höllviken i Trelleborg. Syftet är att öka trafiksäkerheten och att utöka Sydkustleden.

Arbetet med den nya vägen påbörjades redan år 2019, men det har försenats.

”Vi har utrett vilken placering som är mest lämplig utifrån ett flertal parametrar, bland annat olika natur- och kulturvärden, till exempel rödlistade växtarter, historiska gravfält och näringsverksamheter. Därför kunde vi inte skicka in förslaget för fastställelse under hösten 2021 som planerat. Nu har vi ett par alternativ som kommunerna och Länsstyrelsen behöver ta ställning till”, säger Kristina Meijer, uppdragsledare för projektet, i ett pressmeddelande.

Den nya gång- och cykelvägen planeras bli klar under 2023.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norconsult öppnar nytt kontor i Karlstad [Dagens PS]