Norconsult öppnar nu sitt första egna kontor i Karlstad, med förhoppningen att attrahera nya medarbetare och växla upp arbetet.

ANNONS

År 2015 fick Norconsult sin första medarbetare i Karlstad, sedan dess har några tillkommit varje år och nu är de så många att det är dags att flytta från kontorshotellet till ett eget kontor.

I det nya Karlstadskontoret samlas framför allt kompetens inom industri, byggteknik, VA och kraftsystem. De jobbar både med lokala företag och med olika projekt över hela landet. Lottie Lind är kontorsledare och hon anser att det nya kontoret ger goda förutsättningar för att växa.

”Vi anställer många nyexade och är en bra plantskola. Vi jobbar i hela samhällsbyggnadssektorn så vi behöver medarbetare med olika utbildning. Vår vision är att vara 25 medarbetare här på kontoret inom två år, säger hon i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norconsult samlar krafterna i Hudiksvall [Dagens PS]