Det behövs en ny helhetssyn på staden och både kontor och handel behöver finnas i en attraktiv stadskontext.

ANNONS

Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs menar att i takt med nya beteendemönster och behov går fastighetssegmenten in i varandra.

”Man kan inte lägre tala om kontor och butiker som enskilda företeelser. Nu handlar det om en ny helhetssyn på staden som löser våra livspussel och ger oss mervärden”, säger hon till World in Property.

Ständigt pågående förändring

Annica Ånäs berättar för tidningen om sin syn på utvecklingen inom butiker, kontor och hela fastighetsmarknaden och säger att hon tycker att det, som alltid, gäller att förstå och agera efter den ständigt pågående förändringen.

Hon anser att kontoren behövs för att utveckla och bevara företagskulturen, och för att kollegor ska ha en lärandeprocess sig emellan. Det är när människor träffas som innovation uppstår, menar hon, och hon ser en ny typ av kontor ta form.

Kontor behöver stadsliv

”Vi ska inte tillbaka till kontor i traditionell mening. Vi har historiskt gått från cellkontor till öppna kontorslandskap och på senare tid har många satsat på aktivitetsbaserade kontor. Nästa steg blir att utforma kontoren på ytterligare ett nytt vis, anpassat för olika team och mötesformer. Jag tror inte det handlar om färre kvadratmeter utan en omformning för nya flexibla arbetssätt och möten, säger Annica Ånäs till World in Property.

Hon tror inte att kontor som ligger avskilt utan stadsliv i närheten har någon framtid.

”Kontoret behöver finnas i en modern stadskontext med bra service, bra kommunikationer, trevliga restauranger, praktisk och stimulerande shopping, berikande aktiviteter och miljöer och så vidare”, säger hon till World in Property.

Handeln behöver attraktiv omgivning

För att handeln ska vara livskraftig behöver den också en attraktiv omgivning, menar Annica Ånäs. Hon tror att handeln och fastighetsägare behöver ta hänsyn till människors nutida behov på samma sätt som när det gäller kontor.

ANNONS
ANNONS

”Det gäller att skapa attraktivitet och leverera det konsumenterna efterfrågar. Inte bara i de enskilda butikerna utan även i en större kontext. Kraven och behoven av ändringar går hela tiden snabbare så vi måste vara ännu mer framåtlutade på denna punkt nu. Detta för att området ska generera de kundflöden som butikerna behöver, säger Annica Ånäs till World in Property.

Ett sätt kan vara att lägga till bostäder och service till handelsområden, det ökar butikernas kundunderlag och de boende får nära till handel.

Läs mer: Han tror inte på kontorsdöd efter pandemin [Dagens PS]