Regeringen skjuter till pengar så att kollektivtrafiken kompenseras för minskade intäkter och ökade utgifter. Dessutom ökar satsningen på godstrafiken.
”Vi måste även under en pågående pandemi kunna resa på ett sätt som är tryggt och tillgängligt”, säger Per Bolund.

ANNONS

Kollektivtrafiken kompenseras ytterligare när regeringen skjuter till en miljard kronor i riktat stöd för förlorade biljettintäkter och utgifter som ökat under pandemin, trots att färre åker kollektivt.

– Vi måste även under en pågående pandemi kunna resa på ett sätt som är tryggt, tillgängligt och minskar risken för smittspridning. Det är därför avgörande att upprätthålla turtätheten inom kollektivtrafiken för att undvika trängsel, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en presskonferens.

Den nya miljarden är ett tillskott på de två miljarder som avsatts i budgetpropositionen för 2021 och gör att stödet för den kollektiva trafiken nu ligger på sex miljarder kronor.

Ytterligare godstransportsatsning

Sedan tidigare har regeringen lagt en budget på 400 miljoner kronor per år mellan 2021 och 2025 i miljökompensation för godstrafik på järnväg. Nu lägger regeringen till 150 miljoner kronor under samma period för att mer godstransporter ska flyttas från väg till järnväg, eftersom en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan kommer från transporter.

– Det bidrar till att vi får ett mer hållbart transportsystem och så snabbt som möjligt kan minska utsläppen för att nå de högt ställda klimatmål som Sverige har, säger Bolund.

ANNONS
ANNONS

Nationellt biljettsystem

Ett nationellt biljettsystem kommer att introduceras under sommaren 2022, för att underlätta det kollektiva resandet både på nationell och lokal nivå. Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor i budgeten för denna satsning.

Läs mer: Fler kollektivtrafiksnyheter på [Teknikdygnet]