På grund av nyindustraliseringen i Norrbotten behöver bostadsbyggandet i regionen fördubblas och i Skellefteå pågår en byggboom.

ANNONS

Nu pågår 17 bostadsprojekt i Skellefteå med över 2 000 nya bostäder. Ytterligare 8 projekt med cirka 1 000 bostäder planeras. Framförallt är det batteriföretaget Northvolts etablering av sin fabrik i Skellefteå som skapar det stora behovet av bostäder. De närmaste åren beräknas etableringen leda till tusentals nya arbetstillfällen i regionen.

I Skellefteå är målbilden 5 000 nya bostäder till år 2025. Dessutom väntas flera andra industrisatsningar i flera orter i Norrbotten, vilket kommer ge tillväxt i befolkningen och behov av nya bostäder även på dessa orter.

”Vi räknar med att man behöver fördubbla byggtakten till ungefär 5 000 bostäder per år i regionen, utifrån de tillväxtmål som finns”, säger Johan Hallberg, Byggföretagens regionchef för norra Sverige, till World in property.

Efterfrågan driver upp priserna

Just nu är efterfrågan på bostäder och byggtakten inom bostäder i Skellefteå högre än någonsin. Från fastighetsbolagen är intresset stort, på kort tid har hela 70 bolag anmält intresse för att bygga bostäder i staden.

Den stora efterfrågan gör att priserna ökar. I Norrland ökar priserna på bostadsrätter procentuellt mest, detta enligt statistik från Fastighetsbyrån och siffror från Svensk mäklarstatistik.

”Skellefteå genomgår en förändring av sällan skådat slag just nu. Bostadspriserna stiger kraftigt och anledningen är att det finns en väldigt stark framtidstro i kommunen. Det blåser positiva vindar i näringslivet bland annat i och med etableringen av Northvolts batterifabrik och inflyttningen ökar”, säger Jan-Erik Lööf, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Skellefteå till World in property.

Trots att det byggs rekordmånga bostäder i Skellefteå räcker det inte till. För att lätta lite på efterfrågan uppförs 44 tillfälliga lägenheter i Skelleftehamn, de sätts upp av Algeco i samarbete med Northvolt och ska bli veckoboenden för tjänstemän från Northvolts avdelningar i Västerås och Stockholm.

ANNONS
ANNONS

Vill ha hållbar stadsplanering

I byggboomen öppnar Skellefteå upp för innovativ och hållbar stadsplanering med flera klimatsmarta byggnader, många med träbyggande i fokus.

”I Skellefteå är hållbarhet en tydligt uttalad ledstjärna. Vi behöver inte bara bygga bostäder, vi behöver bygga hållbara bostäder för framtida generationer, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå till World in property.

Läs mer: Första battericellen från Northvolt i Skellefteå [Dagens PS]