I det omfattande stadsutvecklingsprojektet RegionCity i Göteborg ska en ny central stadsdel skapas med arbetsplatser och service i anslutning till heltäckande kollektivtrafik.

ANNONS

Nu utvecklas Park Central av Jernhusen och NCC, det blir ett första steg i den stora utvecklingen av Göteborgs centrala delar, stadsutvecklingsprojektet RegionCity.

”Med Park Central utvecklas centralstationsområdet i Göteborg till ett centrum för kollektivtrafik med arbetsplatser och service. Det är ett av våra mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. Gemensamt för alla Jernhusens projekt är att utveckla trygga och hållbara miljöer som bidrar till det kollektiva resandet. På det sättet gör vi skillnad för människor och miljö, säger Jernhusens vd Kerstin Gillsbro i ett pressmeddelande.

Ny levande stadsdel

Göteborg ska få en ly levande stadsdel i nära anslutning till kollektivtrafiken. Förutom själva stationen, ska Park Central, med en bruttoarea på 40 000 kvadratmeter, även erbjuda butiker, rastauranger och gym.

”Det här är ett av landets mest intressanta stadsutvecklingsprojekt och vi är oerhört stolta och glada över det förtroende som Jernhusen gett oss. Vår gedigna erfarenhet av fastighetsutveckling både i Göteborg och i andra nordiska storstäder gör att vi tillsammans med Jernhusen kan förverkliga visionen om att utveckla stadens viktigaste knutpunkt, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development, i pressmeddelandet.

Projektet Park Central ska genomföras i ett gemensamt bolag där NCC Property Development  och Jernhusen ska äga hälften var. Enligt överenskommelsen ska Jernhusen återköpa NCC:s andel vid färdigställandet.

ANNONS
ANNONS

Byggstarten planeras till 2023 och inflyttning är planerad till 2026.

Läs mer: Fler bostäder med fokus på hållbarhet byggs i Linköping [Dagens PS]