ED Bygg ska bygga ytterligare 105 nya bostäder i Linköpings nya stadsdel Ebbepark, vid upphandlingen ställdes höga krav på hållbarhet.

ANNONS

Stångastaden har skrivit avtal med ED Bygg för bygget av 105 bostäder i kvarteret Labbet Linköpings nya stadsdel Ebbepark. Bostäderna ska ha mellan ett och tre rum och husen ska bli miljöklassade samt ha smart värmeförsörjning.

”I Ebbepark utmanar vi branschen och oss själva när det gäller hur vi bygger och upphandlar. Allt i syfte att få så hållbara fastigheter och miljöer som möjligt. ED Bygg arbetar redan med oss i pågående nyproduktion i området och vi har stort förtroende för att de kommer kunna bidra till att förverkliga vår vision om ett hållbart Ebbepark, säger Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist i ett pressmeddelande.

Fokus på hållbarhet

Området Ebbepark har flera olika typer av bostäder och verksamheter och hållbara lösningar står i fokus. Bland annat är husen klassade Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att de uppfyller vissa krav gällande inomhusmiljö och materialval.

Dessutom finns solceller på taken för all inomhusel, husen kommer även ha ett geolager med borrhål ned i berget som förser husen med värme under vintern och som ger viss kyla under sommaren. Stångastaden ska också bygga en sopsug och återvinningsanläggning för att skapa återvinningsmiljöer för hyresgästerna samt minimera tung trafik i området.

Nya krav på entreprenörer

Området Ebbepark utvecklas av de tre kommunalägda fastighetsbolagen Stångåstaden, Sankt Kors och Lejonfastigheter.

ANNONS
ANNONS

”Med projekt Labbet i Ebbepark sätter verkligen Stångåstaden an tonen för hållbarhetsfokus. Vi är inspirerade och redo att möta nya utmaningar för vår bransch, vi ser att vårt egna hållbarhetsarbete dockar in väl i de målbilder som beställaren har. Det kommer vara inspirerande och utvecklande att tillsammans utveckla projektet. Det kommer också ställa nya krav på oss som entreprenörer vilket vi välkomnar, säger Henrik Eklund, affärschef på ED Bygg i pressmeddelandet.

Läs mer: Rutten för självkörande bussar i Linköping utökas [Dagens PS]