Digital spetskompetens är inte bara nödvändigt i dagens Sverige – det är en färskvara. Redan idag larmar företag om brist på kompetens, och om det inte ska bli akut behövs strategi för kompetensförsörjning. 

ANNONS

Det moderna Sverige behöver digital spetskompetens, både inom privat och offentlig sektor. Regeringen har gett i uppdrag till Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet att föreslå hur kompetensförsörjningen ska utvecklas, på både kort och lång sikt, berättar Computer Sweden.

Teoretiska scenarier

I en ny rapport (Digital Spetskompetens 2035: Framtidsanalys för kompetensförsörjning av digital spetskompetens) presenterar forskarna Fredrik Heintz, Amy Loutfi, Anna Fika och Jan Gulliksen åtta olika scenarier för hur man får fram digital spetskompetens, skriver Computer Sweden. Det handlar inte om lösningar, utan om att få igång diskussion.

Inget av de här scenarierna kommer troligen att uppstå men däremot aspekter av dem på olika sätt”, säger Fredrik Heintz.

Individernas ansvar

Det går förstås att fortsätta som nu, men det för med sig risken att Sverige blir ifrånsprunget. Som det ser ut i dag ligger ansvaret för kompetensutveckling mycket på individen.

Lägger man ansvaret på näringslivet finns det mycket att vinna för företagen – men det blir också dyrt.

I en globaliserad värld är det möjligt att importera kompetensen. Också den strategin innebär risker, vilket inte minst den senaste tidens förändrade geopolitiska klimat visar.

Systemperspektiv viktigt

Det forskarna rekommenderar är en systemförändring utifrån ett holistiskt perspektiv.

”Vi kan inte fortsätta göra små välmotiverade satsningar – det krävs ett helhetsgrepp”, säger Fredrik Heintz.

Jan Gulliksen säger att det är systemperspektivet som är det viktiga. Det behövs utbyggnad av universitet och högskolor, ett annat kursutbud, och utbildningsformer som stöttar distansutbildning. Fokuset bör också flyttas till kunskapsspridning och inte ligga på examination, anser forskarna.

ANNONS
ANNONS

Bredare rekrytering är en annan viktig punkt i rapporten. Det krävs också en annan inställning hos lärosätena för kunskaper som personer skaffat sig utanför traditionella utbildningar.

Läs även: Digitala företag klarade sig bäst under pandemin [Dagens PS]

Läs även: Brist på kompetens bromsar tillväxten för teknikindustrin [Dagens PS]