Digitalisering kräver både kunskap och resurser, vilket delvis skyndades på av covid-19. Det visar en digitaliseringsrapport som tagits fram på uppdrag av European Investment Bank, där det även framgår att digitala företag var mer produktiva under pandemin. 

ANNONS

Att pandemin påskyndade den digitala omvandlingen i Europa känner de flesta till. Men vad är det som gör att vissa företag ändå står och trampar två år senare?

Påskyndad process

Före pandemin användes digital teknik främst av moderna företag i framkant. En trend som kom att ändras radikalt när hemmakontoret blev ett faktum och tvingade Europas företag att integrera digitala lösningar i sina verksamheter.

En omvandling som inte helt oväntat flöt på bäst för de företag som redan då var digitala, medan icke-digitala företag drogs med sjunkande siffror och tappade försäljning. Detta enligt en färsk rapport som idag publiceras på European Investment Bank som belyser digitaliseringnivån bland Europas små och medelstora företag.

Digitala företag växte snabbare
I rapporten framgår det att 46 procent av EUs företagare vidtog åtgärder för att bli mer digitala under covid-19, bland annat genom att att tillhandahålla tjänster online.

Resultaten visar också att de företag som var digitala från start var mer produktiva, växte snabbare och betalade ut högre löner, än icke digitaliserade företag. De tappade även minst försäljning.

ANNONS
ANNONS

Dock visar rapporten att den mer allmänna digitala omvandlingen bromsar implementerandet av mer avancerad teknik. Detta sedan andelen företag som använder sig av exempelvis 3D-utskrift eller robotteknik i sin verksamhet förblev mer eller mindre konstant mellan 2020-2021, vilket inte varit fallet tidigare då man sett betydande ökningar.

Sverige bäst på utbildning

Vidare fastslår resultaten att Finland och Malta var de två bästa digitala länderna under 2021, tätt följda av Danmark, Österrike, Nederländerna och Sverige.

Tittar man på respektive digitaliseringsområde var Tjeckien bäst på att använda sig av avancerad digital teknik, Finland på digital infrastruktur och användning av formell strategisk affärsövervakning och Österrike på upptagandet av digitalisering under coronapandemin.

Cypern var i sin tur bäst på investeringar inom mjukvara och data och Sverige för investeringar i utbildning av anställda.

Sammanfattningsvis visar rapporten att det i nuläget saknas en europeisk vision i digitaliseringsfrågan, liksom tillräcklig finansiering och kompetens. Här är några av de lösningar som presenteras i rapporten:

1. Ekonomist stöd

Riktat ekonomiskt stöd till mindre och medelstora företag har visat sig vara effektivt när det kommer till att öka deras beredskap och genomföra transformativa investeringar under pandemin.

ANNONS
ANNONS

2. Råd och reglering

För icke-digitala företag är råd om finansiering och konsekvent reglering det bästa sättet att stödja deras digitala investeringar och hjälpa dem att växa.

3. Utbildning och omskolning

Att förbättra kompetens och även skola om anställda är centrala politiska mål för att undvika ett scenario där arbetstagare återkommande fastnar i företag som inte anpassar sig till digitaliseringen.

Digitalisation in Europe 2021-2022 grundar sig på resultat från EIB Investment Survey som genomförts från april till juli 2021 för att belysa digitaliseringsnivån bland Europas företag.

Läs även: Kinas bilförsäljning sjunker kraftigt [Dagens PS]