Det går inte att göra någon prognos över byggandet i Sverige nästa år, menar Byggföretagen som skjuter upp sin konjunkturbedömning med hänvisning till cementkrisen. 

ANNONS

I ett pressmeddelande med rubriken ”Cementkris omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning” skriver Byggföretagen att den prognos som organisationen normalt sett släpper så här års uteblir.

”Cementkrisen omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning för 2022. Det är en mängd olika politiska och juridiska beslut som ska tas inom kort. Beroende på hur de faller ut kan cementkrisen få väldigt olika utfall”, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i en kommentar till byggprognosen för nästa år i ett mejl till TT.

Miljökonsekvensbeskrivning var bristfällig

Bakgrunden är att Mark- och miljööverdomstolen i somras beslutade att avvisa företaget Cementas ansökan om fortsatt och utökat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland på grund av att Cementas miljökonsekvensbeskrivning var så bristfällig att domstolen inte kunde ligga till grund för att ta ställning till ansökan.

Fabriken i Slite producerar cirka 75 procent av all den cement som används i Sverige, och Byggföretagen menar att ett stopp för kalkbrytningen kommer att leda till stora konsekvenser för byggandet i Sverige.

”Den allmänna ekonomiska utvecklingen bjuder goda förutsättningar för stigande bygginvesteringar det närmaste året, men vi kan trots det inte förutsäga om det blir ökat eller minskat byggande under 2022 beroende på risken för att det blir brist på cement i Sverige”, skriver Byggföretagen i sin rapport.

10 000 fler påbörjade bostäder i år

Under 2021 ökar bygginvesteringarna med cirka tre procent, med 65 500 påbörjade bostäder, drygt 10000 fler än under 2020.

”Bygg- och anläggningsbranschen har en avgörande roll för återstarten av Sverige efter corona-pandemin. Därför är den inhemska cementtillverkningen så viktig för jobben, ekonomin och klimatet”, säger Catharina Elmsäter-Svärd till TT.

ANNONS
ANNONS

Regeringen presenterade en undantagslag för att lösa cementkrisen som röstades igenom av riksdagen i slutet av september. Flera organisationer som Greenpeace och Naturskyddsföreningen har dock aviserat att de tänker överklaga lagen till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Läs även: Byggföretagen: 400 000 jobb hotas av cementkrisen [Dagens PS]