I samband med framtagandet av den första detaljplanen för Främre Boländerna i Uppsala driver Bjerking flera projekt.

ANNONS

Bjerking är strategisk rådgivare hos fastighetsägarna Stiffler Gruppen och agerar som stöd i arbetet och projektledare för detaljplaneprocessen för Brf Kvoten och Nylunds pianofabrik i Främre Boländerna i Uppsala.

Det har inneburit prodilfrågor och exploateringsfrågor för området, Bjerking har även gjort en klimatberäkning för masshantering och fått i uppgift att genomföra en miljöteknisk och geoteknisk undersökning.

Tillsammans med kommunen och fastighetsägarna i området hoppas Bjerking kunna ta ansvar för en hållbar stadsutveckling. Uppsala kommuns mål är att utveckla områdeet Främre Boländerna, som ligger strax sydväst om Uppsala resecentrum.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för dagvattenhantering [Dagens PS]