Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att underlätta för sina kunder att nå sina hållbarhetsmål.

ANNONS

År 2024 ska hållbarhetsfrågorna vara integrerade i alla Bjerkings uppdrag. Nu lanserar teknikkonsultboaget sitt andra hållbarhetslöfte som handlar om dagvattenhantering. Löftet identifierar områden som vid arbete som rör dagvatten är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt.

Bjerkings tjänstespecifika hållbarhetslöften bryter ned arbetet i bolagets uppdrag på en tydlig och praktisk nivå. Det andra hållbarhetslöftet kommer hjälpa kunder att arbeta på ett hållbart sätt gällande dagvattenhantering.

”Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet och dagvatten har vi analyserat hur arbetet med dagvatten påverkar hållbarheten. Just dagvattenfrågor är dessutom något som kan påverka hela detaljplanen”, säger Kerstin Lindgren, chef för anläggningsenheten i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Under 2021–2022 kommer fler hållbarhetslöften presenteras.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bjerking lanserar hållbarhetslöften inom byggnadskonstruktion [Dagens PS]