Afry har säkrat en order i Danmark som sträcker sig till år 2027 och är värd cirka 100 miljoner svenska kronor.

ANNONS

Afry har vunnit en order på installation av SCADA-system i samband med bygget av Nordhavnstunneln i Köpenhamn. Afry ska även leverera trafikledningssystem, ITS och videoövervakning. Ordervärdet uppskattas till 70 miljoner danska kronor, cirka 100 miljoner svenska kronor.

Ett SCADA-system är en typ av styrsystem som samlar in, analyserar och visualiserar data, det används för att förse personal med information om incidenter, tekniska fel och behov av säkerhetsåtgärder.

Stort infrastrukturprojekt i Köpenhamn

Nordhavnstunneln är ett av de största infrastrukturprojekten på decennier i den danska huvudstaden Köpenhamn. Projektet innebär att en 1,4 kilometer lång tunnel byggs under Svanemøllebukten och att en ny hamn anläggs.

Tunneln ska minska den tunga lastbilstrafiken i Köpenhamns innerstad och underlätta framtida stadsutveckling i Nordhavn. När tunneln är klar kommer den förbinda de två stadsdelarna Østerbro och Nordhavn och ansluta till den befintliga tunneln Nordhavnsvejtunneln, som är 600 metyer lång och har ett eget SCADA-system.

Tekniskt utmanande

”Vi är mycket stolta över att ha fått uppdraget och att kunna tillhandahålla vår expertis och kunskap inom avancerade styrsystem åt både Köpenhamns kommun och Vejdirektoratet. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med dem ännu en gång, säger Kasper B. Nielsen, marknadsområdeschef för avancerad automation på Afry i Danmark, i ett pressmeddelande.

Utvidgning och implementering av ett SCADA-system är tekniskt utmanande, varför det danska Vejdirektoratet valde att separera styrsystemet från själva tunnelbygget och hitta en leverantör med särskild expertis inom styrsystem för tunnlar.

”Det är viktigt att vi drar lärdom av erfarenheterna från när Köpenhamns kommun byggde Nordhavnsvejtunneln. Vårt fokus är att ha ett helt integrerat system som fungerar från dag ett på båda vägsträckorna. Det är en tekniskt utmanande uppgift som blir ännu mer komplicerad av att det även ingår att ansluta det nya systemet till det befintliga SCADA-systemet i Nordhavnsvejtunneln”, säger Silas Nørager, projektledare på Vejdirektoratet och ansvarig för styrsystemet i Nordhavnstunneln, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Enligt planen ska Nordhavnstunneln stå klar för trafik år 2027 och den förväntade kapaciteten ligger på 8 200 fordon per dygn.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Expert: Nu vänder det för Afry – kan dubblera värdet [Dagens PS]