Efter ett år med extrem nedgång kan Afry ha nått sin djupaste svacka. Det tror bedömare på Affärsvärlden efter en genomgång som visar att aktien är undervärderad i dag.

ANNONS

Afry är ett bolag som har åkt jojo på börsen, främst på grund av upptrissade vinstförväntningar. I februari i år hade aktien sjunkit med 20 procent, och nu är den nere hela 40 procent. Men det finns ingen anledning att tro att den ska fortsätta att ligga så lågt, skriver Affärsvärlden.

Vinstförväntningarna har alltså sänkts ordentligt, men Afry är ett ganska stabilt bolag med stora kunder. Dess verksamhet är dessutom internationell och står på flera verksamhetsben – däribland infrastruktur, energi och processindustri.

Det gör bolaget väl rustat, enligt Affärsvärlden. Eventuellt är ekonomin på väg in i en konjunkturnedgång. Då kan bolag inom infrastruktursektorn fungera kontracykliskt – regeringar kommer sannolikt att satsa mer på infrastruktur och miljöteknik, skriver man.

Problem kommer att hävas för Afry

Det som framför allt skulle kunna påverka bolaget i dag är dess stora rekryteringsproblem och att inflationen påverkar kostnadsbilden. Men dessa problem kommer inte att hålla lönsamheten nere särskilt mycket, tror Affärsvärlden.

Bolaget självt betraktar det som sannolikt att verksamheten växer. Man uppnår inte den vinstmarginal med 10 procent som man jagar, men Affärsvärlden bedömer att 7,6 procents rörelsemarginal Ebita är sannolik. En signal om att något står fel till är det däremot om bolaget börjar satsa mer på att utveckla egna produkter, skriver man.

ANNONS
ANNONS

”Affärsvärldens huvudscenario ovan mynnar ut i en avkastningspotential på 41% inklusive utdelningar”, skriver bedömarna. Nära nog en fördubbling av det nuvarande värdet alltså.

Läs också:

Stark tillväxt och förbättrat operativt resultat för Afry [Dagens PS]
16 köpvärda aktier efter börsens trendbrott [Dagens PS]