Trafikverket har gett Afry i uppdrag att projektera och upprätta förfrågningsunderlag för järnvägssträckan mellan Ytterbyn och Bureå.

ANNONS

Den 27 mil långa Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå längs Västerbottens och Norrbottens kust ses som en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045.

”Norrbotniabanan är en viktig del i den gröna omställningen och beräknas minska utsläppen av koldioxid med 80 000 ton per år genom att flytta transporter från väg till järnväg, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på Afry, i ett pressmeddelande.

Afry har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera och upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en del av Norrbotniabanan, den planerade järnvägssträckan mellan Ytterbyn och Bureå. Uppdraget beräknas bli klart i april 2024 och påbörjas omedelbart.

Tillsammans med Trafikverket ska Afry planera och utföra detaljprojektering av järnväg och väganläggning avseende mark och byggnadsverk för utförandeentreprenader. I uppdraget ingår också fältundersökningar, projektering för omläggning av luft- och markförlagda ledningar samt att miljösäkra utföranden och lösningar.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Afry projekterar bro till Bottenvikens störst ö [Dagens PS]