Detta är en sponsrad artikel

Podd: Världsledande läkemedelskandidat ska förändra typ 1- diabetes i grunden 

Uppdaterad: 11 juli 2023Publicerad: 20 juni 2023
Läkemedel som har kommit väldigt långt i de kliniska studierna .
Läkemedel som har kommit väldigt långt i de kliniska studierna skulle kunna begränsa och till och med bota typ 1-diabetes hos vissa patienter. (Bild: Diamyd Medical).

Typ 1-diabetes, en autoimmun sjukdom där kroppen förstör den egna insulinproduktionen, innebär en livslång utmaning med obehagliga symptom och stora risker. Men det finns möjliga behandlingar som skänker hopp till den som drabbats. Läkemedel som har kommit väldigt långt i de kliniska studierna skulle kunna begränsa och till och med bota sjukdomen hos vissa patienter. 

ANNONS
ANNONS

I det senaste avsnittet av Finansräven möter du Ulf Hannelius, vd för emissionsaktuella Diamyd Medical, listade på Nasdaq First North. Han berättar om bolagets spännande framtid, om deras viktiga arbete mot diabetes och om den pågående nyemissionen. 

Lyssna på intervjun här:  

Podd: lovande läkemedelskandidat ska bota diabetes. Podd: lovande läkemedelskandidat ska bota diabetes. (Foto: Dagens PS).

Stor marknad för banbrytande behandling 

Diamyd Medicals behandling ska begränsa eller i bästa fall stoppa sjukdomen. Diamyd Medicals behandling ska begränsa eller i bästa fall stoppa sjukdomen helt och kan i framtiden komma att användas för att förhindra att patienten får diabetes.

Diamyd Medicals är ett bolag som utvecklar läkemedel och deras läkemedelskandidat riktar in sig på vissa patienter med typ 1-diabetes. Den syftar inte bara till att lindra symptomen – deras behandling ska begränsa eller i bästa fall stoppa sjukdomen helt och kan i framtiden komma att användas för att förhindra att patienten får diabetes.   

Marknaden för läkemedlet uppgår initialt till 20 miljarder kronor. På sikt planerar Diamyd Medical dessutom att få samma behandling godkänd för fler områden vilket också öppnar för en mycket större marknad.  

”Det är en jättestor marknad och i dag finns det nästan ingenting där”, säger Ulf Hannelius. 

ANNONS
ANNONS

Med fas 3-studie och egen produktionsanläggning i spetsen 

Nu genomför Diamyd Medical en företrädesemission där man vid fullteckning tar in 163 miljoner kronor före emissionskostnader. Fulltecknad emission inklusive befintlig kassa och partnerskapet med den största patientföreningen för typ 1-diabetes i USA, JDRF, som bidrar med ca 50 miljoner kronor till fas 3-studien räcker minst till slutet av 2024. 

Pengarna ska främst användas till att fortsätta driva de kliniska studierna med den registreringrundande fas 3-studien DIAGNODE-3 i spetsen som pågår i Europa startar i USA i sommar, men kommer också att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets produktionsanläggning i Umeå och övriga rörelsekostnader. 

Produktionsanläggningen i Umeå är en stor och viktig satsning av bolaget. Anläggningen har ett stort värde i sig, då den i framtiden kan användas för att tillverka andra biologiska läkemedel.   

Diamyd Medical genomför nu en företrädesemission, läs mer om erbjudandet här:
Diamyd Medical är ett diabetesbolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Två sjukdomsmodifierande behandlingar utvecklas, den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® och den orala regenerativa och immunmodulerande terapin Remygen®. Diamyd® och Remygen® utvärderas i pågående kliniska studier. Terapierna riktar sig mot de bakomliggande orsakerna till diabetes, dysfunktionen och förlusten av bukspottskörtelns insulinproducerande celler. Diamyd Medicals aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn DMYD B.

Läs mer om bolaget och den pågående nyemissionen nedan, välkommen.

Erbjudandets storlek: Företrädesemission av sammanlagt högst 19 231 734 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 163 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”). Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kan styrelsen i Diamyd Medical AB (”Diamyd Medical” eller ”Bolaget”) dessutom komma att fatta beslut om en Utökning om högst 2 352 941 B-aktier motsvarande en emissionslikvid om ytterligare högst cirka 20 MSEK.

Emissionsvillkor: Den som på avstämningsdagen den 31 maj 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical erhåller för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie, en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna en (1) ny B-aktie, innebärande en teckningsrelation om 1:4.

Teckningskurs: 8,50 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 2 juni 2023 – 27 juni 2023, kl.15.00

Handel med teckningsrätter: 5 juni 2023 – 13 juni 2023

Handel med BTA B: 2 juni 2023 – 11 juli 2023

Avstämningsdag: 31 maj 2023

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Stockholm

ISIN B-aktie: SE0005162880 Teckningsrätt: SE0020355691 BTA B: SE0020355709

Bolagets hemsida: www.diamyd.com

Finansiell rådgivare: G&W Fondkommission (“G&W”)

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer: Svensk uppfinning kan minska skadorna av stroke 

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.