Detta är en sponsrad artikel

Svensk uppfinning kan minska skadorna av stroke

Uppdaterad: 22 juni 2023Publicerad: 09 juni 2023
TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv kylning av hjärnan
TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv kylning av hjärnan hos patienter med allvarlig hjärnskada. (Foto: TEQCool)

Att kyla hjärnan kan vara helt avgörande för att minimera långvariga funktionshinder efter en allvarlig stroke, hjärtstopp eller andra hjärnskador. Genom att hålla hjärnans temperatur kring sin naturliga nivå och undvika feber kan skadorna på hjärnan reduceras.

ANNONS
ANNONS

Det svenska lundabaserade medicinteknologiska bolaget TEQCool – som nu genomför en nyemission – utvecklar en patenterad lösning som kontrollerar temperaturen i hjärnan på ett helt nytt sätt.

Bolaget är först i världen att selektivt kunna kyla ned hjärnan i dessa patientgrupper, vilket innebär stora fördelar för patienten och vården.

”TEQCool har något stort på gång. Vår nya behandlingsmetod, så kallad selektiv hjärnkylning, ger klara medicinska fördelar över befintliga kylsystem och möjliggör kylning av nya patientgrupper”, säger Johan Ingemansson, vd för TEQCool, och fortsätter:

”Vår behandling kan bli först på världsmarknaden med förmågan att snabbt och selektivt kyla hjärnan.”

Skyddad lösning – först på världsmarknaden

Dagens lösningar innebär att hela kroppen kyls ned, vilket är associerat med betydande risker för patienten. Dels på grund av biverkningar och på grund av att patienten måste hållas nersövd.

TEQCools patenterade lösning innebär lite förenklat att en ballongliknande kateter förs in i näsan. Via den naturliga värmeväxlaren i näshålan kan temperaturen i hjärnan hållas på sin naturliga nivå.

ANNONS
ANNONS

Skyddar patienten – kyler främst hjärnan

TEQCool utvecklar ett system som kontrollerar temperaturen för att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. TEQCool utvecklar ett system som kontrollerar temperaturen för att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. (Foto: TEQCool)

Alla befintliga kylsystem på marknaden kyler hela patientens kropp. Dessa system tillför patienten stor kyleffekt, vilket leder till ovälkomna biverkningar och allvarliga komplikationer.

Den globala marknaden för terapeutiska kylsystem är betydande och beräknas i dag vara värd mer än motsvarande 13 miljarder kronor och uppvisar en årlig tillväxttakt om 7 procent.

”TEQCool kommer därmed skapa ett stort intresse hos både vården och framtida potentiella förvärvare av bolaget.”

Nyemission – därefter inleds process om listning

TEQCools huvudfokus är svår TBI TEQCools huvudfokus är svår TBI, där man med temperaturkontroll kan sänka temperaturen samt det kraniala trycket för att undvika neurologiska skador. (Foto: TEQCool)

ANNONS

För att kunna färdigställa den tekniska utvecklingen och ta del av denna marknad för terapeutiska kylsystem genomför TEQCool nu en nyemission om cirka 24,7 miljoner kronor.

TEQCool har också i samband med företrädesemissionen inlett processen för att lista bolagets aktie på NGM Nordic SME. Ett garantikonsortium och teckningsförbindelser garanterar en finansiering motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet.

De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 31,2 procent av bolagets kapital och röster.

TEQCool jobbar på att ha systemet färdigt under 2024. TEQCool jobbar på att ha systemet färdigt under 2024. (Foto: TEQCool)

”Vi jobbar mot att ha systemet färdigt under 2024 så att vi därefter kan inleds den kliniska utvärderingen. Baserat på resultaten från de kliniska studierna  kommer vi att ansöka om marknadsgodkännande.”

Ambitionen är att detta kommer ske under 2026. Godkännandet möjliggör lansering i hela EU. Parallellt med de kliniska studierna och lanseringen kommer arbetet påbörjas inför registreringen av systemet hos FDA i USA.

Läs mer: Här kan du läsa mer intressant innehåll inom Life Science

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.